Early Online

Open Access

Gene microarray analysis of lncRNA and mRNA expression profiles in patients with high‑grade ovarian serous cancer

Yanhui Lou, Huanhuan Jiang, Zhumei Cui, Xiangyu Wang, Lingzhi Wang, Yi Han

Published online on: March 23, 2018

miR-29b regulates Ang II-induced EMT of rat renal tubular epithelial cells via targeting PI3K/AKT signaling pathway

Hongtao Hu, Shuang Hu, Shen Xu, Yue Gao, Fang Zeng, Hua Shui

Published online on: March 22, 2018
Open Access

Bradykinin potentially stimulates cell proliferation in rabbit corneal endothelial cells through the ZO‑1/ZONAB pathway

Lixian He, Zhou Zhou, Yi Shao, Zhen Yang, Shuangshuang Zhou, Xuexiang Zou, Ying Zhou, Gang Tan

Published online on: March 22, 2018
Open Access

miR-19a/b and MeCP2 repress reciprocally to regulate multidrug resistance in gastric cancer cells

Fei Zhu, Qiong Wu, Zhen Ni, Chao Lei, Ting Li, Yongquan Shi

Published online on: March 22, 2018
Open Access

Fisetin-treatment alleviates airway inflammation through inhbition of MyD88/NF-κB signaling pathway

Wei Huang, Ming-Li Li, Ming-Yue Xia, Jian-Ying Shao

Published online on: March 22, 2018

Genome-wide analysis of DNA methylation in human peripheral leukocytes identifies potential biomarkers of nonalcoholic fatty liver disease

Rui-Nan Zhang, Qin Pan, Rui-Dan Zheng, Yu-Qiang Mi, Feng Shen, Da Zhou, Guang-Yu Chen, Chan-Yan Zhu, Jian-Gao Fan

Published online on: March 22, 2018
Open Access

Hypoxia induces endothelial‑mesenchymal transition in pulmonary vascular remodeling

Bo Zhang, Wen Niu, Hai‑Ying Dong, Man‑Ling Liu, Ying Luo, Zhi‑Chao Li

Published online on: March 22, 2018
Open Access

Fisetin administration improves LPS-induced acute otitis media in mouse in vivo

Peng Li, Dan Chen, Yang Huang

Published online on: March 22, 2018
Open Access

Glucosamine promotes chondrocyte proliferation via the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Yuhuan Ma, Wenwei Zheng, Houhuang Chen, Xiang Shao, Pingdong Lin, Xianxiang Liu, Xihai Li, Hongzhi Ye

Published online on: March 22, 2018
Open Access

Peroxisome proliferator-activated receptor-γ and its related pathway in bone marrow mesenchymal stem cell differentiation co-cultured with mechanically stretched ligament fibroblasts

Bing Zhao, Mengcai Hu, Huiyan Wu, Chenchen Ren, Juan Chen, Xiaodan Zhang, Shihong Cui

Published online on: March 20, 2018
Open Access

Identification of aberrantly expressed long non-coding RNAs in postmenopausal osteoporosis

Qi Fei, Xiaodong Bai, Jisheng Lin, Hai Meng, Yong Yang , Ai Guo

Published online on: March 19, 2018

Angiopoietin-2 promotes extracellular matrix degradation in human degenerative nucleus pulposus cells

Kun Wang, Liang Kang, Wei Liu, Yu Song, Xinghuo Wu, Yukun Zhang, Wenbin Hua, Kangcheng Zhao, Shuai Li, Ji Tu, Rongjin Luo, Cao Yang

Published online on: March 19, 2018

Incorporation of CD40 ligand enhances the immunogenicity of tumor‑associated calcium signal transducer 2 virus‑like particles against lung cancer

Wang Xi, Dong Ke, Long Min, Wang Lin, Zuo Jiahui, Lin Fang, Gao Zhaowei, Zhang Zhe, Chen Xi, Zhang Huizhong

Published online on: March 15, 2018

Cardioprotective effect of rosuvastatin against isoproterenol-induced myocardial infarction injury in rats

Ying Yu, Lin Jin, Yamin Zhuang, Yan Hu, Jing Cang, Kefang Guo

Published online on: March 15, 2018
Open Access

[Retracted] Rivaroxaban attenuates thrombosis by targeting the NF-κB signaling pathway in a rat model of deep venous thrombus

Junhao Ma, Xinxi Li, Yang Wang, Zhenwei Yang, Jun Luo

Published online on: March 14, 2018
Open Access

hTERT peptide fragment GV1001 demonstrates radioprotective and antifibrotic effects through suppression of TGF‑β signaling

Wei Chen, Ki‑Hyuk Shin, Sangjae Kim, Won‑Jun Shon, Reuben H. Kim, No‑Hee Park, Mo K. Kang

Published online on: March 14, 2018
Open Access

Biphasic activation of nuclear factor-κB and expression of p65 and c-Rel following traumatic neuronal injury

Huasheng Zhang, Dingding Zhang, Hua Li, Huiying Yan, Zihuan Zhang, Chenhui Zhou, Qiang Chen, Zhennan Ye, Chunhua Hang

Published online on: March 14, 2018

Simvastatin induces apoptosis in PTEN‑haploinsufficient lipoma cells

Franziska Kässner, Tina Sauer, Melanie Penke, Sandy Richter, Kathrin Landgraf, Antje Körner, Wieland Kiess, Norman Händel, Antje Garten

Published online on: March 14, 2018

Islet-1 promotes the proliferation and invasion, and inhibits the apoptosis of A375 human melanoma cells

Xiaoling Zhu, Yuzhen Li, Qinggang Meng

Published online on: March 14, 2018

Secoisolariciresinol diglucoside prevents the oxidative stress-induced apoptosis of myocardial cells through activation of the JAK2/STAT3 signaling pathway

Guiqiong Huang, Xiaofang Huang, Min Liu, Yue Hua, Bo Deng, Wen Jin, Wen Yan, Zhangbin Tan, Yifen Wu, Bin Liu, Yingchun Zhou

Published online on: March 13, 2018
Open Access

Aspirin modulates the inflammatory response in a thrombus‑stimulated LMVEC model

Lingcong Wang, Rongbiao Ying, Huifang Jiang, Qun Jin, Jing Kuang, Zhirong Zhang, Ying Shi, Danli Cai, Ruhui Yang

Published online on: March 13, 2018
Open Access

Effect of electro-acupuncture on the BDNF-TrkB pathway in the spinal cord of CCI rats

Wen-Zhan Tu, Si-Si Li, Xia Jiang, Xin-Ru Qian, Guan-Hu Yang, Peng-Peng Gu, Bin Lu, Song-He Jiang

Published online on: March 13, 2018

miR-124/MCP-1 signaling pathway modulates the protective effect of itraconazole on acute kidney injury in a mouse model of disseminated candidiasis

Xiao‑Yue Li, Yu‑Qi Zhang, Gang Xu, Shao‑Hong Li, Heng Li

Published online on: March 13, 2018

Inhibitory effects of bee venom on mast cell-mediated allergic inflammatory responses

Yun‑Mi Kang, Kyung‑Sook Chung, In‑Hoon Kook, Yoon‑Bum Kook, Hyunsu Bae, Minho Lee, Hyo‑Jin An

Published online on: March 12, 2018

Anti-inflammatory effects of Passiflora foetida L. in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages

Ji-Won Park, Ok-Kyoung Kwon, Hyung Won Ryu, Jin-Hyub Paik, Imam Paryanto, Prasetyawan Yuniato, Sangho Choi, Sei-Ryang Oh, Kyung-Seop Ahn

Published online on: March 12, 2018

MicroRNA-130a regulates chondrocyte proliferation and alleviates osteoarthritis through PTEN/PI3K/Akt signaling pathway

Yun Zhang, Shaochen Xu, Eric Huang, Haichao Zhou, Bing Li, Chenni Shao, Yunfeng Yang

Published online on: March 9, 2018
Open Access

PEDF improves cardiac function in rats subjected to myocardial ischemia/reperfusion injury by inhibiting ROS generation via PEDF‑R

Qixiang Zhao, Zhiwei Liu, Bing Huang, Yanliang Yuan, Xiucheng Liu, Hu Zhang, Fan Qiu, Yiqian Zhang, Yufeng Li, Haoran Miao, Hongyan Dong, Zhongming Zhang

Published online on: March 9, 2018
Open Access

Tree shrew neural stem cell transplantation promotes functional recovery of tree shrews with a hemi‑sectioned spinal cord injury by upregulating nerve growth factor expression

Liu‑Lin Xiong, Yu Zou, Yu Shi, Piao Zhang, Rong‑Ping Zhang, Xie‑Jie Dai, Bin Liu, Ting‑Hua Wang

Published online on: March 9, 2018
Open Access

Juglanin suppresses fibrosis and inflammation response caused by LPS in acute lung injury

Ze-Wu Dong, Yu-Fang Yuan

Published online on: March 9, 2018

SIRT3 deficiency exacerbates p53/Parkin‑mediated mitophagy inhibition and promotes mitochondrial dysfunction: Implication for aged hearts

Yan Li, Ying Ma, Liqiang Song, Lu Yu, Le Zhang, Yingmei Zhang, Yuan Xing, Yue Yin, Heng Ma

Published online on: March 9, 2018

Rhododendron album Blume extract inhibits TNF-α/IFN-γ-induced chemokine production via blockade of NF-κB and JAK/STAT activation in human epidermal keratinocytes

Ji‑Won Park, Han‑Sol Lee, Yourim Lim, Jin‑Hyub Paik, Ok‑Kyoung Kwon, Jung‑Hee Kim, Imam Paryanto, Prasetyawan Yunianto, Sangho Choi, Sei‑Ryang Oh, Kyung‑Seop Ahn

Published online on: March 9, 2018

Interfering RNA with multi-targets for efficient gene suppression in HCC cells

Tiejun Li, York Yuanyuan Zhu, Yi Ji, Songfeng Zhou

Published online on: March 9, 2018
Open Access

miR‑377 targets CUL4A and regulates metastatic capability in ovarian cancer

Rufen Yu, Limei Cai, Yingui Chi, Xiangcui Ding, Xueqing Wu

Published online on: March 7, 2018
Open Access

SUMO2 modification of Aurora B and its impact on follicular development and atresia in the mouse ovary

Jing Cao, Xiao‑Ming Liu, Li‑Lin Huang, Li Wang, Xiao‑Fei Jiao, Li‑Jun Huo

Published online on: March 7, 2018

Novel mutations of the SERPINF1 and FKBP10 genes in Chinese families with autosomal recessive osteogenesis imperfecta

Hao Zhang, Yang Xu, Hua Yue, Chun Wang, Jiemei Gu, Jinwei He, Wenzhen Fu, Weiwei Hu, Zhenlin Zhang

Published online on: March 7, 2018
Open Access

Ephrin‑b3 modulates hippocampal neurogenesis and the reelin signaling pathway in a pilocarpine‑induced model of epilepsy

Tian‑Tian Liu, Yi Li, Yi Shu, Bo Xiao, Li Feng

Published online on: March 7, 2018

Low expression of PTEN is essential for maintenance of a malignant state in human gastric adenocarcinoma via upregulation of p‑AURKA mediated by activation of AURKA

Liwei Li, Yue Song, Qing Liu, Xi Liu, Rui Wang, Chunsheng Kang, Qingyu Zhang

Published online on: March 7, 2018

Isolation, culture and biological characteristics of multipotent porcine tendon-derived stem cells

Jinjuan Yang, Qianjun Zhao, Kunfu Wang, Caiyun Ma, Hao Liu, Yingjie Liu, Weijun Guan

Published online on: March 7, 2018

An adenosine A1R-A2aR imbalance regulates low glucose/hypoxia-induced microglial activation, thereby contributing to oligodendrocyte damage through NF-κB and CREB phosphorylation

Wen Huang, Shunjie Bai, Xuzheng Zuo, Weiju Tang, Pengfei Chen, Xiuying Chen, Gong Wang, Haoxiang Wang, Peng Xie

Published online on: March 7, 2018

CFTR ameliorates high glucose-induced oxidative stress and inflammation by mediating the NF-κB and MAPK signaling pathways in endothelial cells

Yang Fei, Liqin Sun, Chungang Yuan, Min Jiang, Qinhua Lou, Yan Xu

Published online on: March 7, 2018
Open Access

MicroRNA-30e protects the heart against ischemia and reperfusion injury through autophagy and the Notch1/Hes1/Akt signaling pathway

Jianjie Zheng, Jing Li, Bo Kou, Qiuyue Yi , Tao Shi

Published online on: March 7, 2018
Open Access

High glucose induces the proliferation of prostatic cells via downregulating MRE11

Chunwei Ye, Yi Cai, Qian Cai, Shunhui Yuan, Fan Huang, Xiaofang Yang, Shuchen He, Zhuoheng Li, Yanwen Wang, Delin Yang, Zhipeng Li

Published online on: March 7, 2018

Hydrogen ameliorates oxidative stress via PI3K-Akt signaling pathway in UVB-induced HaCaT cells

Bingxin Zhang, Zishen Zhao, Xiaoyin Meng, Hongguang Chen, Guojun Fu, Keliang Xie

Published online on: March 7, 2018
Open Access

Valproic acid prevents glucocorticoid‑induced osteonecrosis of the femoral head of rats

Ding Zhou, Yi‑Xuan Chen, Jun‑Hui Yin, Shi‑Cong Tao, Shang‑Chun Guo, Zhan‑Ying Wei, Yong Feng, Chang‑Qing Zhang

Published online on: March 6, 2018
Open Access

Transcriptomic and proteomic analysis of potential therapeutic target genes in the liver of metformin‑treated Sprague‑Dawley rats with type 2 diabetes mellitus

Yitao Chen, Yangsheng Wu, Yuanxiao Yang, Zhiwei Xu, Junfeng Tong, Zheming Li, Xiaojie Zhou, Changyu Li

Published online on: March 6, 2018
Open Access

PEDF protects cardiomyocytes by promoting FUNDC1‑mediated mitophagy via PEDF-R under hypoxic condition

Yufeng Li, Zhiwei Liu, Yiqian Zhang, Qixiang Zhao, Xiaoyu Wang, Peng Lu, Hao Zhang, Zhu Wang, Hongyan Dong, Zhongming Zhang

Published online on: March 6, 2018
Open Access

Triptolide reduces ischemia/reperfusion injury in rats and H9C2 cells via inhibition of NF‑κB, ROS and the ERK1/2 pathway

Bin Yang, Ping Yan, Guang‑Zhao Yang, Hui‑Li Cao, Fei Wang, Bao Li

Published online on: March 6, 2018
Open Access

RP105 alleviates myocardial ischemia reperfusion injury via inhibiting TLR4/TRIF signaling pathways

Jun Yang, Chaojun Yang, Jian Yang, Jiawang Ding, Xinxin Li, Qinqin Yu, Xin Guo, Zhixing Fan, Huibo Wang

Published online on: March 6, 2018
Open Access

MCMV triggers ROS/NLRP3-associated inflammasome activation in the inner ear of mice and cultured spiral ganglion neurons, contributing to sensorineural hearing loss

Wei Zhuang, Caiji Wang, Xi Shi, Shiwei Qiu, Shili Zhang, Bing Xu, Min Chen, Wen Jiang, Hongyan Dong, Yuehua Qiao

Published online on: March 6, 2018
Open Access

Deguelin exerts anticancer activity of human gastric cancer MGC-803 and MKN-45 cells in vitro

Wen Kang, Xiao Zheng, Ping Wang, Shanyu Guo

Published online on: March 5, 2018

A novel psoralen derivative-MPFC enhances melanogenesis via activation of p38 MAPK and PKA signaling pathways in B16 cells

Li Yin, Guangxian Pang, Chao Niu, Maidina Habasi, Jun Dou, Haji Akber Aisa

Published online on: March 2, 2018
Open Access

Effect of lithocholic acid on biologically active α,β-unsaturated aldehydes induced by H2O2 in glioma mitochondria for use in glioma treatment

Dan Wang, Li Bie, Yanbin Su, Haoran Xu, Fengrong Zhang, Yanwen Su, Bo Zhang

Published online on: March 2, 2018
Open Access

Mangiferin induces islet regeneration in aged mice through regulating p16INK4a

Hailian Wang, Xia He, Tiantian Lei, Yilong Liu, Guoli Huai, Minghan Sun, Shaoping Deng, Hongji Yang, Rongsheng Tong, Yi Wang

Published online on: March 1, 2018
Open Access

Expression of immunoglobulin G in human podocytes, and its role in cell viability and adhesion

Ziyang Jing, Hui Deng, Junfan Ma, Yanhong Guo, Yaoxian Liang, Rui Wu, Lata A, Zihan Geng, Xiaoyan Qiu, Yue Wang

Published online on: March 1, 2018
Open Access

MicroRNA-155 inhibits the osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells induced by BMP9 via downregulation of BMP signaling pathway

Hongxia Liu, Liang Zhong, Taixian Yuan, Sicheng Chen, Yiqing Zhou, Liqin An, Yangliu Guo, Mengtian Fan, Ya Li, Yanting Sun, Wang Li, Qiong Shi, Yaguang Weng

Published online on: March 1, 2018

Selection of reference genes for expression analysis in mouse models of acute alcoholic liver injury

Sheng  Wang, Jianqing  Wang, Xiongwen  Lv

Published online on: March 1, 2018

3,5,4'-Tri-O-acetylresveratrol attenuates seawater inhalation-induced acute respiratory distress syndrome via thioredoxin 1 pathway

Yilin Zhao, Lijie Ma, Ruixuan Wang, Tingting Chen, Xueying Liu, Faguang Jin

Published online on: March 1, 2018
Open Access

Intravenous administration of DPSCs and BDNF improves neurological performance in rats with focal cerebral ischemia

Xuemei Zhang, Yinglian Zhou, Hulun Li, Rui Wang, Dan Yang, Bing Li, Jin Fu

Published online on: February 28, 2018

Enhanced rapamycin delivery to hemangiomas by lipid polymer nanoparticles coupled with anti-VEGFR antibody

Haitao Li, Yunfei Teng, Xia Xu, Jianyong Liu

Published online on: February 28, 2018
Open Access

c-Myc regulates the CDK1/cyclin B1 dependent‑G2/M cell cycle progression by histone H4 acetylation in Raji cells

Yan Yang, Kai Xue, Zhi Li, Wei Zheng, Weijie Dong, Jiazhe Song, Shijie Sun, Tonghui Ma, Wenzhe Li

Published online on: February 28, 2018

In vivo effects of the NLRP1/NLRP3 inflammasome pathway on latent respiratory virus infection

Yong‑Huai Li, Xiang Wei, Shuang Ji, Shu‑Yu Gui, Su‑Mei Zhang

Published online on: February 28, 2018
Open Access

Cyclic mechanical tension reinforces DNA damage and activates the p53-p21-Rb pathway to induce premature senescence of nucleus pulposus cells

Chencheng Feng, Minghui Yang, Yang Zhang, Minghong Lan, Bo Huang, Huan Liu, Yue Zhou

Published online on: February 28, 2018

Screening pathogenic genes in oral squamous cell carcinoma based on the mRNA expression microarray data

Yang Ding, Pengfei Liu, Shengsheng Zhang, Lin Tao, Jianmin Han

Published online on: February 27, 2018
Open Access

Transplantation of human matrix metalloproteinase-1 gene-modified bone marrow-derived mesenchymal stem cell attenuates CCL4-induced liver fibrosis in rats

Chao Du, Mingde Jiang, Xiaolong Wei, Jianpin Qin, Hui Xu, Yunxia Wang, Yong Zhang, Dejiang Zhou, Hongli Xue, Shumei Zheng, Weizheng Zeng

Published online on: February 27, 2018
Journal Cover

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

2016 Impact Factor: 2.341
Ranked #21/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image