Early Online

Open Access

Protective effect of angiotensin-(1-7) against hyperglycaemia-induced injury in H9c2 cardiomyoblast cells via the PI3K̸Akt signaling pathway

Yi-Ying Yang, Xiu-Ting Sun, Zheng-Xun Li, Wei-Yan Chen, Xiang Wang, Mei-Ling Liang, Hui Shi, Zhi-Sheng Yang, Wu-Tao Zeng

Published online on: December 15, 2017
Open Access

NPPB modulates apoptosis, proliferation, migration and extracellular matrix synthesis of conjunctival fibroblasts by inhibiting PI3K/AKT signaling

Lixia Sun, Yaru Dong, Jing Zhao, Yuan Yin, Bainan Tong, Yajuan Zheng, Hua Xin

Published online on: December 15, 2017
Open Access

miR-152 is involved in the proliferation and metastasis of ovarian cancer through repression of ERBB3

Lian-Wei Li, Hong-Qi Xiao, Rong Ma, Meng Yang, Wan Li, Ge Lou

Published online on: December 15, 2017

Sphingosine-1-phosphate ameliorates the cardiac hypertrophic response through inhibiting the activity of histone deacetylase-2

Hui Yan, Shaowei Yi, Hang Zhuang, Lujin Wu, Dao Wen Wang, Jiangang Jiang

Published online on: December 15, 2017

Proteasome inhibition protects against diet-induced gallstone formation through modulation of cholesterol and bile acid homeostasis

Eun‑Ji Lee, Min Hee Kim, Ye‑Ryung Kim, Joo‑Won Park, Woo‑Jae Park

Published online on: December 15, 2017
Open Access

Molecular regulation of epithelial-to-mesenchymal transition in tumorigenesis (Review)

Henrieta Škovierová, Terézia Okajčeková, Ján Strnádel, Eva Vidomanová, Erika Halašová

Published online on: December 13, 2017

Evodiamine promotes differentiation and inhibits proliferation of C2C12 muscle cells

Xiangping Yao, Taiyong Yu, Chen Zhao, Youlei Li, Ying Peng, Fengxue Xi, Gongshe Yang

Published online on: December 13, 2017

miR-200c regulates the proliferation, apoptosis and invasion of gastric carcinoma cells through the downregulation of EDNRA expression

Wei Wei, Li Shi, Weichang Chen, Liyu Hu, Dan Chen, Xiaoying Shi, Hua Xiang, Cunguo Guo, Zhenping Wu

Published online on: December 12, 2017

Cardioprotection by exenatide: A novel mechanism via improving mitochondrial function involving the GLP-1 receptor/cAMP/PKA pathway

Guanglei Chang, Jian Liu, Shu Qin, Youqin Jiang, Peng Zhang, Hui Yu, Kai Lu, Nan Zhang, Li Cao, Ying Wang, Yong Li, Dongying Zhang

Published online on: December 12, 2017

MicroRNA-137 regulates hypoxia-induced retinal ganglion cell apoptosis through Notch1

Haiyan Li, Zhongqiao Zhu, Jianrong Liu, Jianzhou Wang, Chaoyi Qu

Published online on: December 12, 2017
Open Access

Extracellular polysaccharides purified from Aureobasidium pullulans SM‑2001 (Polycan) inhibit dexamethasone‑induced muscle atrophy in mice

Jong‑Min Lim, Young Joon Lee, Hyung‑Rae Cho, Dong‑Chan Park, Go‑Woon Jung, Sae Kwang Ku, Jae‑Suk Choi

Published online on: November 10, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

2016 Impact Factor: 2.341
Ranked #21/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image