Early Online

Open Access

O-GlcNAcylation promotes migration and invasion in human ovarian cancer cells via the RhoA/ROCK/MLC pathway

Yichao Niu, Ye Xia, Jingyun Wang, Xiaofei Shi

Published online on: Friday, February 24, 2017

Downregulation of NPM reverses multidrug resistance in human hepatoma cells via inhibition of P-glycoprotein expression

Fei Luo, Huiyu Li, Jianfang Liang, Hongyan Jia, Xiaoyu Li, Hong Xiao, Xuehua He, Jiefeng He, Yanzhang Tian, Haoliang Zhao

Published online on: Friday, February 24, 2017

Mutational spectrum of CENP-B box and α-satellite DNA on chromosome 21 in Down syndrome children

Qian Chen, Bin Tan, Jun‑Lin He, Xue‑Qing Liu, Xue‑Mei Chen, Ru‑Fei Gao, Jing Zhu, Ying‑Xiong Wang, Hong‑Bo Qi

Published online on: Friday, February 24, 2017
Open Access

Role of HLA-B27 in the pathogenesis of ankylosing spondylitis (Review)

Bin Chen, Jia Li, Chongru He, Dahe Li, Wenwen Tong, Yuming Zou, Weidong Xu

Published online on: Friday, February 24, 2017

Prevalence and spectrum of NKX2.5 mutations in patients with congenital atrial septal defect and atrioventricular block

Ying‑Jia Xu, Xing‑Biao Qiu, Fang Yuan, Hong‑Yu Shi, Lei Xu, Xu‑Min Hou, Xin‑Kai Qu, Xu Liu, Ri‑Tai Huang, Song Xue, Yi‑Qing Yang, Ruo‑Gu Li

Published online on: Friday, February 24, 2017
Open Access

HIF-2α affects proliferation and apoptosis of MG-63 osteosarcoma cells through MAPK signaling

Yuqiang Wang, Xiaohua Wang, Xuetao Su, Tiansheng Liu

Published online on: Thursday, February 23, 2017

Fucoidan modulates cytokine production and migration of THP‑1‑derived macrophages via colony‑stimulating factor‑1

Peng Li, Huayang Wang, Qianqian Shao, Beihua Kong, Xun Qu

Published online on: Wednesday, February 22, 2017

Differences in IP‑10, TLR4 and IRF5/3 between SVR and non‑SVR HCV‑1 patients treated with PEG‑IFN and ribavirin

Min Zhang, Yongfang Jiang, Xinqiang Xiao, Milin Peng, Feng Peng, Guozhong Gong

Published online on: Wednesday, February 22, 2017
Open Access

Antiproliferation effect of the uremic toxin para‑cresol on endothelial progenitor cells is related to its antioxidant activity

Limin Pan, Xiaoting Ye, Jiguang Ding, Yu Zhou

Published online on: Wednesday, February 22, 2017
Open Access

Gene expression profiles reveal key pathways and genes associated with neuropathic pain in patients with spinal cord injury

Xijing He, Liying Fan, Zhongheng Wu, Jiaxuan He, Bin Cheng

Published online on: Wednesday, February 22, 2017

Revealing differential modules in uveal melanoma by analyzing differential networks

Li Han, Cui Chen, Chang‑Hui Liu, Min Zhang, Ling Liang

Published online on: Wednesday, February 22, 2017

microRNA-125b reverses the multidrug resistance of nasopharyngeal carcinoma cells via targeting of Bcl-2

Tai‑Ze Yuan, Huan‑Huan Zhang, Xiao‑Ling Lin, Jin‑Xiu Yu, Qiu‑Xiang Yang, Yin Liang, Jin Deng, Lai‑Ji Huang, Xiu‑Ping Zhang

Published online on: Wednesday, February 22, 2017

Plumbagin prevents osteoarthritis in human chondrocytes through Nrf-2 activation

Yong‑Xian Guo, Liang Liu, Dong‑Zhan Yan, Jian‑Ping Guo

Published online on: Wednesday, February 22, 2017
Open Access

Recombinant adeno-associated virus serotype 9 in a mouse model of atherosclerosis: Determination of the optimal expression time in vivo

Qingjie Chen, Hui Zhai, Xiaomei Li, Yitong Ma, Bangdang Chen, Fen Liu, Hongmei Lai, Jia Xie, Chunhui He, Junyi Luo, Jing Gao, Yining Yang

Published online on: Wednesday, February 22, 2017
Open Access

The role of ZFP580, a novel zinc finger protein, in TGF-mediated cytoprotection against chemical hypoxia‑induced apoptosis in H9c2 cardiac myocytes

Shi‑Yun Mao, Xiang‑Yan Meng, Zhong‑Wei Xu, Wen‑Cheng Zhang, Xiao‑Han Jin, Xi Chen, Xin Zhou, Yu‑Ming Li, Rui‑Cheng Xu

Published online on: Wednesday, February 22, 2017

Taraxacum coreanum protects against glutamate-induced neurotoxicity through heme oxygenase-1 expression in mouse hippocampal HT22 cells

Chi-Su Yoon, Wonmin Ko, Dong-Sung Lee, Dong-Cheol Kim, Jongsu Kim, Moonbum Choi, Jin Seon Beom, Ren-Bo An, Hyuncheol Oh, Youn-Chul Kim

Published online on: Wednesday, February 22, 2017

Protective effects of hydrogen sulfide against angiotensin II-induced endoplasmic reticulum stress in HUVECs

Heng‑Jing Hu, Zhi‑Sheng Jiang, Jie Qiu, Sheng‑Hua Zhou, Qi‑Ming Liu

Published online on: Wednesday, February 22, 2017
Open Access

Serum microRNA profiling and bioinformatics analysis of patients with type 2 diabetes mellitus in a Chinese population

Ze‑Min Yang, Long‑Hui Chen, Min Hong, Ying‑Yu Chen, Xiao‑Rong Yang, Si‑Meng Tang, Qian‑Fa Yuan, Wei‑Wen Chen

Published online on: Wednesday, February 22, 2017
Open Access

Slit2 suppresses endothelial cell proliferation and migration by inhibiting the VEGF-Notch signaling pathway

Guo‑Jian Li, Yong Yang, Guo‑Kai Yang, Jia Wan, Dao‑Lei Cui, Zhen‑Huan Ma, Ling‑Juan Du, Gui‑Min Zhang

Published online on: Wednesday, February 22, 2017

Immunosuppressive macrophages induced by IDO1 promote the growth of endometrial stromal cells in endometriosis

Jie Mei, Kai‑Kai Chang, Hai‑Xiang Sun

Published online on: Wednesday, February 22, 2017

Protective effect of arctigenin on ethanol-induced neurotoxicity in PC12 cells

Jia Huang, Lan Xiao, Jing‑Xiang Wei, Ya‑Hai Shu, Shi‑Qi Fang, Yong‑Tang Wang, Xiu‑Min Lu

Published online on: Tuesday, February 21, 2017

Intraparenchymal treatment with bone marrow mesenchymal stem cell-conditioned medium exerts neuroprotection following intracerebral hemorrhage

Changmeng Cui, Ying Cui, Junling Gao, Ran Li, Xiaohua Jiang, Yanxia Tian, Kaijie Wang, Jianzhong Cui

Published online on: Tuesday, February 21, 2017

Clinical significance of the phosphorylation of MAPK and protein expression of cyclin D1 in human osteosarcoma tissues

Jian Wu, Lei‑Lei Cui, Jun Yuan, Yuan Wang, Shu Song

Published online on: Tuesday, February 21, 2017

Methotrexate improves perivascular adipose tissue/endothelial dysfunction via activation of AMPK/eNOS pathway

Yanmin Ma, Li Li, Yating Shao, Xiaohong Bai, Tiao Bai, Xinliang Huang

Published online on: Tuesday, February 21, 2017
Open Access

Effects of probiotics on Toll‑like receptor expression in ulcerative colitis rats induced by 2,4,6‑trinitro‑benzene sulfonic acid

Ping Yao, Fang Tan, Hongliang Gao, Lei Wang, Tao Yang, Yongbo Cheng

Published online on: Tuesday, February 21, 2017

Protection against Staphylococcus aureus and tetanus infections by a combined vaccine containing SasA and TeNT‑Hc in mice

Yilong Yang, Rui Yu, Xiuxu Yang, Shuling Liu, Ting Fang, Xiaohong Song, Lihua Hou, Changming Yu, Junjie Xu, Ling Fu, Shaoqiong Yi, Wei Chen

Published online on: Tuesday, February 21, 2017
Open Access

Molecular profile of major growth factors in lumbar intervertebral disc herniation: Correlation with patient clinical and epidemiological characteristics

Alexandros Tsarouhas, Giannoula Soufla, Konstantinos Tsarouhas, Pavlos Katonis, Dritan Pasku, Antonis Vakis, Aristides M. Tsatsakis, Demetrios A. Spandidos

Published online on: Monday, February 20, 2017
Open Access

Expression of mmu-miR-96 in the endometrium during early pregnancy and its regulatory effects on stromal cell apoptosis via Bcl2

Yuan Yang, Yi Xie, Mengyun Wu, Yanqing Geng, Rong Li, Lei Xu, Xueqing Liu, Yongquan Pan

Published online on: Friday, February 17, 2017

Proteomic analysis of oridonin-induced apoptosis in multiple myeloma cells

Jing Zhao, Mei Zhang, Pengcheng He, Junjie Zhao, Ying Chen, Jun Qi, Yuan Wang

Published online on: Friday, February 17, 2017
Open Access

Construction and verification of CYP3A5 gene polymorphisms using a Saccharomyces cerevisiae expression system to predict drug metabolism

Yao Lu, Hua Zhong, Qing Tang, Zhijun Huang, Ningning Jing, Julie Smith, Rujia Miao, Yapei Li, Hong Yuan

Published online on: Friday, February 17, 2017

Activation‑induced upregulation of MMP9 in mast cells is a positive feedback mediator for mast cell activation

Lin Xu, Zhijian Cai, Fei Yang, Ming Chen

Published online on: Friday, February 17, 2017

Molecular characterization of mitochondrial transferRNAGln and transferRNAMet A4401G mutations in a Chinese family with hypertension

Shuai‑Shuai Yu, Ji‑Mei Du, Zhi‑De Tang, Zhi‑Feng He

Published online on: Friday, February 17, 2017
Open Access

A genetic risk factor for thrombophilia in a Han Chinese family

Guoping Sun, Yicong Jia, Jingye Meng, Minglin Ou, Peng Zhu, Shan Cong, Yadan Luo, Weiguo Sui, Yong Dai

Published online on: Friday, February 17, 2017
Open Access

Thin magnesium layer confirmed as an antibacterial and biocompatible implant coating in a co‑culture model

Sarah Zaatreh, David Haffner, Madlen Strauss, Thomas Dauben, Christiane Zamponi, Wolfram Mittelmeier, Eckhard Quandt, Bernd Kreikemeyer, Rainer Bader

Published online on: Friday, February 17, 2017

Sevoflurane downregulates IGF‑1 via microRNA‑98

Jue Jiang, Zhifeng Chen, Yaqiong Yang, Jia Yan, Hong Jiang

Published online on: Friday, February 17, 2017

Astragaloside IV inhibits isoprenaline‑induced cardiac fibrosis by targeting the reactive oxygen species/mitogen‑activated protein kinase signaling axis

Hongliang Dai, Guizhi Jia, Meili Lu, Chunguang Liang, Yue Wang, Hongxin Wang

Published online on: Friday, February 17, 2017
Open Access

Baicalin ameliorates renal fibrosis via inhibition of transforming growth factor β1 production and downstream signal transduction

Long Zheng, Chao Zhang, Long Li, Chao Hu, Mushuang Hu, Niyazi Sidikejiang, Xuanchuan Wang, Miao Lin, Ruiming Rong

Published online on: Thursday, February 16, 2017

Tauroursodeoxycholic acid inhibits TNF-α-induced lipolysis in 3T3-L1 adipocytes via the IRE-JNK-perilipin-A signaling pathway

Wenyan Xia, Yu Zhou, Lijing Wang, Linxi Wang, Xiaoying Liu, Yichuan Lin, Qing Zhou, Jianqing Huang, Libin Liu

Published online on: Thursday, February 16, 2017

The expression and significance of HOX transcript antisense RNA and epithelial-mesenchymal transition-related factors in esophageal squamous cell carcinoma

Chunli Da, Yiyi Zhan, Yu Li, Yao Tan, Ruiguang Li, Ruozheng Wang

Published online on: Thursday, February 16, 2017
Open Access

Siamese crocodile bile induces apoptosis in NCI-H1299 human non-small cell lung cancer cells via a mitochondria-mediated intrinsic pathway and inhibits tumorigenesis

Ling Tian, Yi‑Tao Deng, Xin Dong, Jia‑Yi Fan, Hua‑Liang Li, Yu‑Mei Ding, Wei‑Xi Peng, Qing‑Xi Chen, Dong‑Yan Shen

Published online on: Thursday, February 16, 2017
Open Access

CD164 regulates proliferation and apoptosis by targeting PTEN in human glioma

Ming Tu, Lin Cai, Weiming Zheng, Zhipeng Su, Yong Chen, Songtao Qi

Published online on: Wednesday, February 15, 2017

Metformin suppresses the expression of Sonic hedgehog in gastric cancer cells

Zhou Song, Bo Wei, Canrong Lu, Xiaohui Huang, Peiyu Li, Lin Chen

Published online on: Wednesday, February 15, 2017
Open Access

γδTCR immunoglobulin constant region domain exchange in human αβTCRs improves TCR pairing without altering TCR gene-modified T cell function

Changli Tao, Hongwei Shao, Wenfeng Zhang, Huaben Bo, Fenglin Wu, Han Shen, Shulin Huang

Published online on: Wednesday, February 15, 2017
Open Access

Spatiotemporal expression of Wnt3a during striated muscle complex development in rat embryos with ethylenethiourea-induced anorectal malformations

Yuanyuan Geng, Jie Mi, Hong Gao, Huimin Jia, Weilin Wang

Published online on: Wednesday, February 15, 2017
Open Access

Low concentrations of bilirubin inhibit activation of hepatic stellate cells in vitro

Yinhe Tang, Qiyu Zhang, Yefan Zhu, Gang Chen, Fuxiang Yu

Published online on: Tuesday, February 14, 2017

Effect of chloride channel activity on retinal pigment cell proliferation and migration

Jing Zhao, Wei Zhong, Lixia Sun, Yuan Yin, Yajuan Zheng

Published online on: Tuesday, February 14, 2017

Overexpression of miR‑214 promotes the progression of human osteosarcoma by regulating the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Xun‑Bing Zhu, Zhong‑Chuan Zhang, Guan‑Sheng Han, Jun‑Zhu Han, Da‑Peng Qiu

Published online on: Tuesday, February 14, 2017
Open Access

Identification of prognostic genes in kidney renal clear cell carcinoma by RNA‑seq data analysis

Yanqin Gu, Linfeng Lu, Lingfeng Wu, Hao Chen, Wei Zhu, Yi He

Published online on: Monday, February 13, 2017
Open Access

Signal transduction involved in lipoxin A4‑induced protection of tubular epithelial cells against hypoxia/reoxygenation injury

Sheng‑Hua Wu, Ming‑Jie Wang, Jing Lü, Xiao‑Qing Chen

Published online on: Monday, February 13, 2017

PPAR‑γ agonist rosiglitazone protects rat peritoneal mesothelial cells against peritoneal dialysis solution‑induced damage

Yun‑Fang Zhang, Qi Wang, Yan‑Yan Su, Jie‑Lin Wang, Bao‑Jun Hua, Shen Yang, Jun‑Xia Feng, Hong‑Yan Li

Published online on: Monday, February 13, 2017

Identification of miR‑30b as an oncogene in renal cell carcinoma

Lu Jin, Yifan Li, Tao He, Jia Hu, Jiaju Liu, Mingwei Chen, Min Shi, Zhimao Jiang, Shangqi Yang, Xiangming Mao, Yaoting Gui, Yongqing Lai

Published online on: Monday, February 13, 2017

Identification of miR‑195‑3p as an oncogene in RCC

Lu Jin, Xi Li, Yifan Li, Zeng Zhang, Tao He, Jia Hu, Jiaju Liu, Mingwei Chen, Min Shi, Zhimao Jiang, Yaoting Gui, Shangqi Yang, Xiangming Mao, Yongqing Lai

Published online on: Monday, February 13, 2017
Open Access

Apoptosis‑independent cleavage of RhoGDIβ at Asp19 during PMA‑stimulated differentiation of THP‑1 cells to macrophages

Takahide Ota, Yong‑Sheng Jiang, Mamoru Fujiwara, Masaaki Tatsuka

Published online on: Monday, February 13, 2017

Periostin is essential for periodontal ligament remodeling during orthodontic treatment

Hui‑Yong Xu, Er‑Min Nie, Gang Deng, Ling‑Zhi Lai, Feng‑Yang Sun, Hua Tian, Fu‑Chun Fang, Ya‑Guang Zou, Bu‑Ling Wu, Jun Ou‑Yang

Published online on: Monday, February 13, 2017

Glycometabolic adaptation mediates the insensitivity of drug-resistant K562/ADM leukaemia cells to adriamycin via the AKT-mTOR/c-Myc signalling pathway

Xueyan Zhang, Ziying Ai, Jing Chen, Juan Yi, Zhuan Liu, Huaishun Zhao, Hulai Wei

Published online on: Friday, February 10, 2017

Expression profile of BAFF in peripheral blood from patients of IgA nephropathy: Correlation with clinical features and Streptococcus pyogenes infection

Nuoyan Zheng, Jinjin Fan, Bing Wang, Dongxian Wang, Pinning Feng, Qiongqiong Yang, Xueqing Yu

Published online on: Friday, February 10, 2017
Open Access

The involvement of Eag1 potassium channels and miR-34a in rotenone-induced death of dopaminergic SH-SY5Y cells

Camila Hillesheim Horst, Ricardo Titze‑de‑Almeida, Simoneide Souza Titze‑de‑Almeida

Published online on: Friday, February 10, 2017
Open Access

Identification of key genes and pathways associated with spinal cord injury

Yue‑Hui Zhang, Jia Song, Li‑Gang Wang, Jiang Shao

Published online on: Friday, February 10, 2017
Open Access

Intermedin1‑53 enhances angiogenesis and attenuates adverse remodeling following myocardial infarction by activating AMP‑activated protein kinase

Kankai Chen, Meiling Yan, Yongguang Li, Zhifeng Dong, Dong Huang, Jingbo Li, Meng Wei

Published online on: Friday, February 10, 2017
Open Access

Overexpression of KAI1/CD82 suppresses in vitro cell growth, migration, invasion and xenograft growth in oral cancer

Juan Chai, Liangzhi Du, Jun Ju, Chao Ma, Zhiyuan Shen, Xiangming Yang, Liang Liang, Qianwei Ni, Moyi Sun

Published online on: Thursday, February 9, 2017
Open Access

miR-34a is downregulated in human osteosarcoma stem-like cells and promotes invasion, tumorigenic ability and self-renewal capacity

Yonggen Zou, Yuanshuai Huang, Jiexiang Yang, Jian Wu, Cheng Luo

Published online on: Thursday, February 9, 2017

Role of gap junctions in the contractile response to agonists in the mesenteric resistance artery of rats with acute hypoxia

Huan Liu, Xin‑Zhi Li, Min Peng, Wei Ji, Lei Zhao, Li Li, Liang Zhang, Jun‑Qiang Si, Ke‑Tao Ma

Published online on: Thursday, February 9, 2017

Non‑coding RNAs and ovarian diseases (Review)

Dandan Li, Duo Xu, Yinggang Zou, Ying Xu, Lulu Fu, Xin Xu, Yongzheng Liu, Xueying Zhang, Jingshun Zhang, Hao Ming, Lianwen Zheng

Published online on: Wednesday, February 8, 2017

Attenuation of prostaglandin E1‑induced osteoprotegerin synthesis in osteoblasts by normoxic HIF inducers

Gen Kuroyanagi, Haruhiko Tokuda, Naohiro Yamamoto, Shingo Kainuma, Kazuhiko Fujita, Reou Ohguchi, Rie Matsushima‑Nishiwaki, Osamu Kozawa, Takanobu Otsuka

Published online on: Wednesday, February 8, 2017
Open Access

Bioinformatics analysis on the differentiation of bone mesenchymal stem cells into osteoblasts and adipocytes

Xiaoyuan Xu, He Jiang, Xingnuan Li, Ping Wu, Jianyun Liu, Tao Wang, Xiaoou Zhou, Jianjun Xiong, Weidong Li

Published online on: Wednesday, February 8, 2017
Open Access

MicroRNA‑185 regulates transforming growth factor‑β1 and collagen‑1 in hypertrophic scar fibroblasts

Kaiyan Xiao, Xusong Luo, Xiuxia Wang, Zhen Gao

Published online on: Wednesday, February 8, 2017
Open Access

LATS1 suppresses proliferation and invasion of cervical cancer

Jihong Deng, Wen Zhang, Shuangyue Liu, Hongmei An, Lu Tan, Lisha Ma

Published online on: Wednesday, February 8, 2017
Open Access

An improved method for the establishment of a model of Graves' disease in BALB/c mice

Wei Zheng, Renfei Wang, Jian Tan, Ning Li, Zhaowei Meng

Published online on: Wednesday, February 8, 2017
Open Access

Sclareolide enhances gemcitabine‑induced cell death through mediating the NICD and Gli1 pathways in gemcitabine‑resistant human pancreatic cancer

Sheng Chen, Ye Wang, Wen‑Long Zhang, Mao‑Sheng Dong, Jian‑Hua Zhang

Published online on: Wednesday, February 8, 2017
Open Access

Reduced expression of SIRT2 in serous ovarian carcinoma promotes cell proliferation through disinhibition of CDK4 expression

Yanhua Du, Jun Wu, Haiyan Zhang, Shaobo Li, Hong Sun

Published online on: Wednesday, February 8, 2017

Photodynamic inactivation of fibroblasts and inhibition of Staphylococcus epidermidis adhesion and biofilm formation by toluidine blue O

Xin Li, Zizhong Liu, Houfang Liu, Xi Chen, Yue Liu, Honglue Tan

Published online on: Wednesday, February 8, 2017
Open Access

Gene expression profiles in preterm infants on continuous long‑term oxygen therapy suggest reduced oxidative stress‑dependent signaling during hypoxia

Betty Kalikstad, Hanna Göransson Kultima, Terese Kristoffersen Andersstuen, Arne Klungland, Anders Isaksson

Published online on: Wednesday, February 8, 2017

EBV‑BART‑6‑3p and cellular microRNA‑197 compromise the immune defense of host cells in EBV‑positive Burkitt lymphoma

Yang‑Min Zhang, Yan Yu, He‑Ping Zhao

Published online on: Tuesday, February 7, 2017

Synergistic antinociceptive effects of alfentanil and propofol in the formalin test

Na Jia, Xiaochun Zuo, Chao Guo, Yuwen Li, Jia Cui, Chao Zhao, Shanshan Cao, Chao Wang, Ruili Li, Yin Wu, Aidong Wen

Published online on: Tuesday, February 7, 2017
Open Access

Inhibition of triggering receptor expressed on myeloid cells-1 ameliorates experimental autoimmune neuritis

Xiaoliang Zhou, Yanli Wang, Yuzhong Wang, Peter Cipriano, Bo Xiao, Wenbin Zhou

Published online on: Monday, February 6, 2017
Open Access

Estrogen stimulates osteoprotegerin expression via the suppression of miR-145 expression in MG-63 cells

Jun Jia, Hengxing Zhou, Xiantie Zeng, Shiqing Feng

Published online on: Monday, February 6, 2017

Increased β‑catenin and c-myc expression predict aggressive growth of non-functioning pituitary adenomas: An assessment using a tissue microarray-based approach

Chunhui Liu, Youtu Wu, Shengyuan Yu, Jiwei Bai, Chuzhong Li, Dan Wu, Yazhuo Zhang

Published online on: Monday, February 6, 2017
Open Access

Sox2 inhibits Wnt-β-catenin signaling and metastatic potency of cisplatin-resistant lung adenocarcinoma cells

Jinxi He, Juan Shi, Kangjian Zhang, Jing Xue, Jing Li, Jiali Yang, Juan Chen, Jun Wei, Hong Ren, Xiaoming Liu

Published online on: Monday, February 6, 2017
Open Access

Development of an assay to assess genotoxicity by particulate matter extract

Alexandros Priftis, Konstantinos Papikinos, Marina Koukoulanaki, Efthalia Kerasioti, Dimitrios Stagos, Konstantinos Konstantinopoulos, Demetrios A. Spandidos, Marianthi Kermenidou, Spyros Karakitsios, Dimosthenis Sarigiannis, Aristides M. Tsatsakis, Demetrios Kouretas

Published online on: Monday, February 6, 2017
Open Access

Dickkopf-related protein 3 negatively regulates the osteogenic differentiation of rat dental follicle cells

Xinchun Zhang, Yu Du, Junqi Ling, Weiqiang Li, Yan Liao, Xi Wei

Published online on: Friday, February 3, 2017
Open Access

Ethyl acetate extract from Asparagus cochinchinensis exerts anti‑inflammatory effects in LPS‑stimulated RAW264.7 macrophage cells by regulating COX‑2/iNOS, inflammatory cytokine expression, MAP kinase pathways, the cell cycle and anti-oxidant activity

Hyun Ah Lee, Eun Kyoung Koh, Ji Eun Sung, Ji Eun Kim, Sung Hwa Song, Dong Seob Kim, Hong Joo Son, Chung Yeoul Lee, Hee Seob Lee, Chang Joon Bae, Dae Youn Hwang

Published online on: Friday, February 3, 2017
Open Access

Inhibitory effects of vitamin E on osteocyte apoptosis and DNA oxidative damage in bone marrow hemopoietic cells at early stage of steroid-induced femoral head necrosis

Yan‑Bo Jia, Dian‑Ming Jiang, Yi‑Zhong Ren, Zi‑Hong Liang, Zhen‑Qun Zhao, Yu‑Xin Wang

Published online on: Thursday, February 2, 2017
Open Access

Expression of cyclooxygenase-2 is correlated with lncRNA-COX-2 in cirrhotic mice induced by carbon tetrachloride

Shi‑Hang Tang, Jin‑Hang Gao, Shi‑Lei Wen, Huan Tong, Zhao‑Ping Yan, Rui Liu, Cheng‑Wei Tang

Published online on: Thursday, February 2, 2017
Open Access

Increased Δ133p53 mRNA in lung carcinoma corresponds with reduction of p21 expression

Aikaterini Fragou, Georgios Tzimagiorgis, Christos Karageorgopoulos, Nikolaos Barbetakis, Axilleas Lazopoulos, Maria Papaioannou, Costas Haitoglou, Sofia Kouidou

Published online on: Thursday, February 2, 2017
Open Access

Notch signaling is significantly suppressed in basal cell carcinomas and activation induces basal cell carcinoma cell apoptosis

Feng‑Tao Shi, Mei Yu, David Zloty, Robert H. Bell, Eddy Wang, Noushin Akhoundsadegh, Gigi Leung, Anne Haegert, Nicholas Carr, Jerry Shapiro, Kevin J. McElwee

Published online on: Thursday, February 2, 2017
Open Access

The tripartite motif-containing protein 3 on the proliferation and cytokine secretion of rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes

Mingjun Wang, Jian Wu, Yufan Guo, Xin Chang, Tao Cheng

Published online on: Thursday, February 2, 2017

TRPM8 downregulation by angiotensin II in vascular smooth muscle cells is involved in hypertension

Fang Huang, Min Ni, Jing‑Ming Zhang, Dong‑Jie Li, Fu‑Ming Shen

Published online on: Monday, January 30, 2017

Curcumin inhibits hypoxia-induced proliferation and invasion of MG-63 osteosarcoma cells via downregulating Notch1

Zhan Wang, Kun Zhang, Yangjun Zhu, Dengfeng Wang, Yuxiong Shao, Jun Zhang

Published online on: Monday, January 30, 2017
Open Access

Increased expression of PD-L1 by the human papillomavirus 16 E7 oncoprotein inhibits anticancer immunity

Chaoqi Liu, Jiao Lu, Huiqun Tian, Wei Du, Lin Zhao, Jing Feng, Ding Yuan, Zhiying Li

Published online on: Friday, December 23, 2016
Journal Cover

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2015 Impact Factor: 1.559
Ranked #48/123 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image