Early Online

Overexpression of GRP75 inhibits inflammation in a rat model of intracerebral hemorrhage

Lian‑Jie Lv, Jia Li, Hai‑Bo Qiao, Ben‑Jin Nie, Peng Lu, Feng Xue, Zhi‑Ming Zhang

Published online on: Tuesday, January 17, 2017

hCLOCK induction by hypoxia promotes inflammatory responses by activating the NF‑κB pathway

Xiao Tang, Daqiao Guo, Changpo Lin, Zhenyu Shi, Ruizhe Qian, Weiguo Fu, Jianjun Liu, Xu Li, Longhua Fan

Published online on: Tuesday, January 17, 2017
Open Access

Developmental expression of Toll‑like receptors in the guinea pig lung

Lingjie Ma, Jiali Yang, Li Yang, Juan Shi, Jing Xue, Yong Li, Xiaoming Liu

Published online on: Tuesday, January 17, 2017

miR‑15a‑5p acts as an oncogene in renal cell carcinoma

Lu Jin, Yifan Li, Tao He, Jia Hu, Jiaju Liu, Mingwei Chen, Zeng Zhang, Yaoting Gui, Xiangming Mao, Shangqi Yang, Yongqing Lai

Published online on: Monday, January 16, 2017
Open Access

Downregulation of microRNA‑34b is responsible for the elevation of blood pressure in spontaneously hypertensive rats

Fan Yang, Haiyu Li, Youyou Du, Qiangwei Shi, Luosha Zhao

Published online on: Monday, January 16, 2017
Open Access

Identification of biomarkers of intrahepatic cholangiocarcinoma via integrated analysis of mRNA and miRNA microarray data

Yaqing Chen, Dan Liu, Pengfei Liu, Yajing Chen, Huiling Yu, Quan Zhang

Published online on: Monday, January 16, 2017
Open Access

Systematic analysis of microarray datasets to identify Parkinson's disease‑associated pathways and genes

Yinling Feng, Xuefeng Wang

Published online on: Monday, January 16, 2017
Open Access

TRIM37 promotes epithelial‑mesenchymal transition in colorectal cancer

Cheng‑En Hu, Jun Gan

Published online on: Monday, January 16, 2017
Open Access

Metabolomics study on primary dysmenorrhea patients during the luteal regression stage based on ultra performance liquid chromatography coupled with quadrupole‑time‑of‑flight mass spectrometry

Ling Fang, Caiyun Gu, Xinyu Liu, Jiabin Xie, Zhiguo Hou, Meng Tian, Jia Yin, Aizhu Li, Yubo Li

Published online on: Friday, January 13, 2017
Open Access

IsomiR expression patterns in canonical and Dicer‑independent microRNAs

Tingming Liang, Jiafeng Yu, Chang Liu, Li Guo

Published online on: Friday, January 13, 2017
Open Access

Protective effects of ethyl pyruvate on lipopolysaccharide‑induced acute lung injury through inhibition of autophagy in neutrophils

Qingteng Zhu, Hui Wang, Hairong Wang, Yong Luo, Yang Yu, Qirong Du, Aihua Fei, Shuming Pan

Published online on: Friday, January 13, 2017
Open Access

Diagnosis for choroideremia in a large Chinese pedigree by next‑generation sequencing (NGS) and non‑invasive prenatal testing (NIPT)

Li Zhu, Jingliang Cheng, Boxu Zhou, Chunli Wei, Weichan Yang, Dong Jiang, Iqra Ijaz, Xiaojun Tan, Rui Chen, Junjiang Fu

Published online on: Friday, January 13, 2017

Hydrogen-rich saline improves non‑alcoholic fatty liver disease by alleviating oxidative stress and activating hepatic PPARα and PPARγ

Xiao Zhai, Xiao Chen, Jiancan Lu, Yaping Zhang, Xuejun Sun, Qin Huang, Qijin Wang

Published online on: Friday, January 13, 2017

BDNF regulates the expression and secretion of VEGF from osteoblasts via the TrkB/ERK1/2 signaling pathway during fracture healing

Zitao Zhang, Yan Zhang, Zhengnan Zhou, Hongfei Shi, Xusheng Qiu, Jin Xiong, Yixin Chen

Published online on: Thursday, January 12, 2017
Open Access

Effect and mechanism of resveratrol on drug resistance in human bladder cancer cells

Shanshan Wang, Qian Meng, Qing Xie, Man Zhang

Published online on: Thursday, January 12, 2017

miRNA‑375 regulates the cell survival and apoptosis of human non‑small cell carcinoma by targeting HER2

Longqiang Cheng, Bingxiang Zhan, Peng Luo, Baolong Wang

Published online on: Thursday, January 12, 2017

Endothelial microparticles activate endothelial cells to facilitate the inflammatory response

Yiyun Liu, Ruyuan Zhang, Hongping Qu, Jun Wu, Lei Li, Yaoqing Tang

Published online on: Thursday, January 12, 2017
Open Access

Vitexin alleviates lipopolysaccharide‑induced islet cell injury by inhibiting HMGB1 release

Feifei Wang, Jiajing Yin, Yujin Ma, Hongwei Jiang, Yanbo Li

Published online on: Thursday, January 12, 2017

17β‑Estradiol treatment drives Sp1 to upregulate MALAT‑1 expression and epigenetically affects physiological processes in U2OS cells

Qiongying Hu, Shuiqin Li, Changjin Chen, Menglin Zhu, Yiming Chen, Ziyi Zhao

Published online on: Thursday, January 12, 2017
Open Access

miR‑34c‑3p acts as a tumor suppressor gene in osteosarcoma by targeting MARCKS

Hongliang Liu, Pengxiao Su, Liqiang Zhi, Kai Zhao

Published online on: Wednesday, January 11, 2017
Open Access

The metastasis suppressor gene KISS-1 regulates osteosarcoma apoptosis and autophagy processes

Yiran Yin, Lian Tang, Lei Shi

Published online on: Wednesday, January 11, 2017
Open Access

Increased expression of PD‑L1 by the human papillomavirus 16 E7 oncoprotein inhibits anticancer immunity

Chaoqi Liu, Jiao Lu, Huiqun Tian, Wei Du, Lin Zhao, Jing Feng, Ding Yuan, Zhiying Li

Published online on: Thursday, January 5, 2017
Open Access

Urinary kidney injury molecule‑1 as an early diagnostic biomarker of obstructive acute kidney injury and development of a rapid detection method

Yingli Jin, Xiaona Shao, Bo Sun, Chunsheng Miao, Zhengqiang Li, Yan Shi

Published online on: Thursday, January 5, 2017
Open Access

MicroRNA expression signature and the therapeutic effect of the microRNA‑21 antagomir in hypertrophic scarring

Liang Guo, Kai Xu, Hongbo Yan, Haifeng Feng, Tao Wang, Linlin Chai, Guozheng Xu

Published online on: Thursday, January 5, 2017
Open Access

Effects of S100A6 gene silencing on the biological features of eutopic endometrial stromal cells and β‑catenin expression

Xiaoling Zhang, Zequn Liu, Meihong Chen, Qing Cao, Donghua Huang

Published online on: Thursday, January 5, 2017

TNF‑α regulates apoptosis of human vascular smooth muscle cells through gap junctions

Mei Tang, Jun Fang

Published online on: Thursday, January 5, 2017

A clinical and molecular analysis of a patient with Emanuel syndrome

Jin‑Wen Luo, Huan Yang, Zhi‑Ping Tan, Ming Tu, Hong Luo, Yi‑Feng Yang, Li Xie

Published online on: Thursday, January 5, 2017

A novel pathway in NSCLC cells: miR‑191, targeting NFIA, is induced by chronic hypoxia, and promotes cell proliferation and migration

Jia Zhao, Cheng‑Rui Qiao, Zheng Ding, Yin‑Liang Sheng, Xiang‑Nan Li, Yang Yang, Deng‑Yan Zhu, Chun‑Yang Zhang, Dong‑Lei Liu, Kai Wu, Song Zhao

Published online on: Wednesday, January 4, 2017
Open Access

Integrated analysis of differentially expressed genes and pathways in triple‑negative breast cancer

Cancan Peng, Wenli Ma, Wei Xia, Wenling Zheng

Published online on: Wednesday, January 4, 2017
Open Access

Increased expression of PD-L1 by the human papillomavirus 16 E7 oncoprotein inhibits anticancer immunity

Chaoqi Liu, Jiao Lu, Huiqun Tian, Wei Du, Lin Zhao, Jing Feng, Ding Yuan, Zhiying Li

Published online on: Friday, December 23, 2016
Journal Cover

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2015 Impact Factor: 1.559
Ranked #48/123 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image