Most Read

Discover the most frequently read articles from the past month

Open Access

Non-invasive imaging of actinic cheilitis and squamous cell carcinoma of the lip

Mihai Lupu, Ana Caruntu, Constantin Caruntu, Daniel Boda, Liliana Moraru, Vlad Voiculescu, Alexandra Bastian

Pages: 640-646 Published online on: 26 March 2018
Open Access

Comparison of laparoscopic vs. open surgery for rectal cancer

Zihai Ding, Zheng Wang, Shijie Huang, Shizhen Zhong, Jianhua Lin

Pages: 170-176 Published online on: 15 December 2016

Epigenetic control of epithelial-mesenchymal-transition in human cancer (Review)

Tobias Kiesslich, Martin Pichler, Daniel Neureiter

Pages: 3-11 Published online on: 25 September 2012

Role of microRNAs in the resistance of colorectal cancer to chemoradiotherapy (Review)

Qi-Bing Wu, Xin Sheng, Ning Zhang, Ming-Wei Yang, Fan Wang

Pages: 523-527 Published online on: 20 February 2018

Controlling distant metastasis and surgical treatment are crucial for improving clinical outcome in uncommon head and neck malignancies, such as non‑squamous cell carcinoma

Masashi Shiiba, Motoharu Unozawa, Morihiro Higo, Yukinao Kouzu, Atsushi Kasamatsu, Yosuke Sakamoto, Katsunori Ogawara, Katsuhiro Uzawa, Yuichi Takiguchi, Hideki Tanzawa

Pages: 609-617 Published online on: 08 May 2014

Molecular mechanisms underlying the antimetastatic activity of bufalin (Review)

Jie Wang, Yue Xia, Qingshong Zuo, Teng Chen

Pages: 631-636 Published online on: 21 March 2018
Open Access

Oxidative stress response induced by chemotherapy in leukemia treatment (Review)

Jin Zhang, Wen Lei, Xiaohui Chen, Shibing Wang, Wenbin Qian

Pages: 391-399 Published online on: 10 January 2018
Open Access

Microsurgical approach for unusual and unexpected malignant fibrous histiocytoma of the forearm: A case report

Valerio D'Orazi, Andrea Panunzi, Marco Paoloni, Alice Ortensi, Silvia Anichini, Michela Cialini, Stefano Nardoni, Paolo Urciuoli, Vittorio Pasta, Andrea Ortensi

Pages: 1251-1254 Published online on: 31 July 2015

Malignant bowel obstruction: A retrospective clinical analysis

Jia‑Hong Chen, Tzu-Chuan Huang, Ping‑Ying Chang, Ming‑Shen Dai, Ching‑Liang Ho, Yeu‑Chin Chen, Tsu‑Yi Chao, Woei‑Yau Kao

Pages: 13-18 Published online on: 19 November 2013

Long‑acting muscarinic antagonist and long‑acting β2‑agonist therapy to optimize chronic obstructive pulmonary disease prior to lung cancer surgery

Takashi Makino, Hajime Otsuka, Yoshinobu Hata, Satoshi Koezuka, Yoko Azuma, Kazutoshi Isobe, Keishi Sugino, Satoru Ebihara, Sakae Homma, Akira Iyoda

Pages: 647-652 Published online on: 26 March 2018

Identification of immature granulocytes in cancer chemotherapy patients by cell counting vs. microscopic examination of blood smears

Yi‑Qun Che, Di Shen, Shi‑Min Zhang, Jun Qi

Pages: 207-211 Published online on: 14 January 2014

DNA methylation and leukemia susceptibility in China: Evidence from an updated meta‑analysis

Danjie Jiang, Yirun Li, Qingxiao Hong, Yusheng Shen, Chunjing Xu, Yan Xu, Huangkai Zhu, Dongjun Dai, Guifang Ouyang, Shiwei Duan

Pages: 193-207 Published online on: 12 July 2016
Open Access

The role of peroxiredoxins in cancer (Review)

Arianna Nicolussi, Sonia D'inzeo, Carlo Capalbo, Giuseppe Giannini, Anna Coppa

Pages: 139-153 Published online on: 10 January 2017

Carcinosarcoma of the uterus: A case report

Yasushi Adachi, Hirofumi Nonogaki, Sachiko Minamiguchi, Ming Li, Susumu Ikehara

Pages: 571-573 Published online on: 27 January 2016

Phase I study of third-line palliative chemotherapy with low dose paclitaxel for pancreatic cancer

Hidehiro Tajima, Mitsuyoshi Okazaki, Takahisa Yamaguchi, Yoshinao Ohbatake, Koichi Okamoto, Shinichi Nakanuma, Shiro Terai, Seisho Sakai, Jun Kinoshita, Isamu Makino, Keishi Nakamura, Hironori Hayashi, Katsunobu Oyama, Masafumi Inokuchi, Tomoharu Miyashita, Hiroyuki Takamura, Itasu Ninomiya, Sachio Fushida, Tetsuo Ohta

Pages: 623-627 Published online on: 20 February 2018

Crizotinib-associated toxic epidermal necrolysis in an ALK-positive advanced NSCLC patient

Shaoyu Yang, Liming Wu, Xin Li, Jie Huang, Jianbo Zhong, Xueqin Chen

Pages: 457-459 Published online on: 11 January 2018
Open Access

Sclerosing adenosis: Ultrasonographic and mammographic findings and correlation with histopathology

Ya‑Ling Chen, Jia‑Jian Chen, Cai Chang, Yi Gao, Jiong Wu, Wen‑Tao Yang, Ya‑Jia Gu

Pages: 157-162 Published online on: 13 December 2016

Clinical characteristics and prognostic significance of 92 cases of patients with primary mixed‑histology lung cancer

Pengbo Deng, Chengping Hu, Lihua Zhou, Yuanyuan Li, Li Huang

Pages: 863-868 Published online on: 14 June 2013
Journal Cover

May 2018
Volume 8 Issue 5

Print ISSN: 2049-9450
Online ISSN: 2049-9469

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image