Journal Articles

Autophagy: A new treatment strategy for MSC-based therapy in acute kidney injury (Review)

Haoyuan Jia, Yongmin Yan, Zhaofeng Liang, Nitin Tandra, Bin Zhang, Juanjuan Wang, Wenrong Xu, Hui Qian

Pages: 3439-3447 Published online on: 19 December 2017
Open Access

Water-soluble factors eluated from surface pre-reacted glass-ionomer filler promote osteoblastic differentiation of human mesenchymal stem cells

Akira Nemoto, Naoyuki Chosa, Seiko Kyakumoto, Seiji Yokota, Masaharu Kamo, Mamoru Noda, Akira Ishisaki

Pages: 3448-3454 Published online on: 18 December 2017
Open Access

The protective effects of magnolol on acute trinitrobenzene sulfonic acid‑induced colitis in rats

Yong Zhang, Li‑Tang Fu, Fang Tang

Pages: 3455-3464 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Identifying hub genes and potential mechanisms associated with senescence in human annulus cells by gene expression profiling and bioinformatics analysis

Chao Liu, Nong Chen, Kai Huang, Minbo Jiang, He Liang, Zhongyi Sun, Jiwei Tian, Deguo Wang

Pages: 3465-3472 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Bioinformatic analysis of gene expression profiling of intracranial aneurysm

Lijuan Bo, Bo Wei, Zhanfeng Wang, Chaohui Li, Zheng Gao, Zhuang Miao

Pages: 3473-3480 Published online on: 29 December 2017
Open Access

Proteomic investigation of the effects of preimplantation factor on human embryo implantation

Min Yang, Yixuan Yang, Sha She, Sanglin Li

Pages: 3481-3488 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Integrative analysis of long non-coding RNAs and messenger RNA expression profiles in systemic lupus erythematosus

Qing Luo, Xue Li, Chuxin Xu, Lulu Zeng, Jianqing Ye, Yang Guo, Zikun Huang, Junming Li

Pages: 3489-3496 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Niclosamide enhances the cytotoxic effect of cisplatin in cisplatin-resistant human lung cancer cells via suppression of lung resistance-related protein and c-myc

Yufang Zuo, Dongyan Yang, Yin Yu, Mei Xiang, Haiwen Li, Jun Yang, Jingjing Li, Danxian Jiang, Hechao Zhou, Zumin Xu, Zhonghua Yu

Pages: 3497-3502 Published online on: 18 December 2017
Open Access

A promising novel formulation for articular cartilage regeneration: Preclinical evaluation of a treatment that produces SOX9 overexpression in human synovial fluid cells

Ivan Delgado‑Enciso, Juan Paz‑Garcia, Alejandrina Rodriguez‑Hernandez, Violeta M. Madrigal‑Perez, Ariana Cabrera‑Licona, Alejandro Garcia‑Rivera, Alejandro D. Soriano‑Hernandez, Jose L. Cortes‑Bazan, Hector R. Galvan‑Salazar, Jose Valtierra‑Alvarez, Jose Guzman‑Esquivel, Iram P. Rodriguez‑Sanchez, Margarita L. Martinez‑Fierro, Brenda Paz‑Michel

Pages: 3503-3510 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Angiotensin 1-7 ameliorates caerulein-induced inflammation in pancreatic acinar cells by downregulating Toll-like receptor 4/nuclear factor-κB expression

Yan Wang, Guoxing Wang, Lijian Cui, Ruixia Liu, Hongli Xiao, Chenghong Yin

Pages: 3511-3518 Published online on: 27 December 2017
Open Access

Kinetic alterations of collagen and elastic fibres and their association with cardiac function in acute myocardial infarction

Yuexin Yu, Guotian Yin, Shisan Bao, Zhikun Guo

Pages: 3519-3526 Published online on: 27 December 2017
Open Access

Tsoong induces apoptosis and inhibits proliferation, migration and invasion of pancreatic ductal adenocarcinoma cells

Yun‑Peng Luan, Qi‑Feng Li, Shi‑Guo Wu, De‑Chang Mao, Yan‑Yun Deng, Rong‑Wang Chen

Pages: 3527-3536 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Role of protein delta homolog 1 in the proliferation and differentiation of ameloblasts

Shengcai Qi, Xueqin Zhu, Xiaoning Wang, Fubo Chen, Yanhong Yan, Guangwei Shang, Wantao Chen

Pages: 3537-3544 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Uric acid upregulates the adiponectin‑adiponectin receptor 1 pathway in renal proximal tubule epithelial cells

Qingmei Yang, Chensheng Fu, Jing Xiao, Zhibin Ye

Pages: 3545-3554 Published online on: 19 December 2017
Open Access

Rapid flow cytometry-based assay for the evaluation of γδ T cell-mediated cytotoxicity

Qili Jin, Lina Jiang, Qiao Chen, Xiaoxiao Li, Yinyin Xu, Xueqian Sun, Ziyue Zhao, Li Wei

Pages: 3555-3562 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Treatment with Shuyu capsule increases 5-HT1AR level and activation of cAMP-PKA-CREB pathway in hippocampal neurons treated with serum from a rat model of depression

Xiao‑Long Wang, Jie Gao, Xiao‑Yu Wang, Xiao‑Fei Mu, Sheng Wei, Ling Xue, Ming‑Qi Qiao

Pages: 3575-3582 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Identifying heterogeneous subtypes of gastric cancer and subtype‑specific subpaths of microRNA‑target pathways

Yuanhang Li, Weijun Bai, Xu Zhang

Pages: 3583-3590 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Bioinformatics analysis of differentially expressed gene profiles associated with systemic lupus erythematosus

Chengjiang Wu, Yangjing Zhao, Yu Lin, Xinxin Yang, Meina Yan, Yujiao Min, Zihui Pan, Sheng Xia, Qixiang Shao

Pages: 3591-3598 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Investigation of the neuroprotective effects of Lycium barbarum water extract in apoptotic cells and Alzheimer's disease mice

Xinyu Hu, Yidi Qu, Qiubo Chu, Wenshu Li, Jian He

Pages: 3599-3606 Published online on: 19 December 2017
Open Access

Autophagy regulates TGF-β2-induced epithelial-mesenchymal transition in human retinal pigment epithelium cells

Jing Wu, Xiaoyun Chen, Xialin Liu, Shan Huang, Chang He, Baoxin Chen, Yizhi Liu

Pages: 3607-3614 Published online on: 27 December 2017
Open Access

Age‑dependent alteration in the expression of oligodendrocyte‑specific protein in the gerbil hippocampus

Hyang‑Ah Lee, Joon Ha Park, Dae Won Kim, Choong‑Hyun Lee, In Koo Hwang, Hyeyoung Kim, Myoung Cheol Shin, Jun Hwi Cho, Jae‑Chul Lee, Yoohun Noh, Sung‑Su Kim, Moo‑Ho Won, Ji Hyeon Ahn

Pages: 3615-3620 Published online on: 20 December 2017
Open Access

EZH2 enhances the invasive capability of renal cell carcinoma cells via activation of STAT3

Dong Zhang, Xiao‑Jie Yang, Qi‑Dong Luo, De‑Lai Fu, Hong‑Liang Li, He‑Cheng Li, Peng Zhang, Tie Chong

Pages: 3621-3626 Published online on: 27 December 2017
Open Access

Using IFN-γ antibodies to identify the pathogens of fungal rhinosinusitis: A novel immunohistochemical approach

Yuyan Yan, Zuotao Zhao, Gehong Dong, Yiding Han, Dongmei Yang, Hongyan Yin, Yingshi Piao, Chunyan He, Cheng Tian, Hongfei Wan, Xue Li, Yulan Jin, Jugao Fang, Honggang Liu

Pages: 3627-3632 Published online on: 27 December 2017
Open Access

CXCR7 regulates breast tumor metastasis and angiogenesis in vivo and in vitro

Tingting Qian, Yancheng Liu, Yan Dong, Lei Zhang, Yining Dong, Yanhui Sun, Dongmei Sun

Pages: 3633-3639 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Identification of key genes implicated in the suppressive function of human FOXP3+CD25+CD4+ regulatory T cells through the analysis of time‑series data

Xiaofeng Bai, Hua Shi, Mingxi Yang, Yuanlin Wang, Zhaolin Sun, Shuxiong Xu

Pages: 3647-3657 Published online on: 29 December 2017
Open Access

ATF4 regulated by MYC has an important function in anoikis resistance in human osteosarcoma cells

Hao Mo, Jian Guan, Ligen Mo, Juliang He, Zhenjie Wu, Xiang Lin, Bin Liu, Zhenchao Yuan

Pages: 3658-3666 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Gene expression profiling of the mouse gut: Effect of intestinal flora on intestinal health

Wenhua Zhu, Jun Li, Benyan Wu

Pages: 3667-3673 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Buyang Huanwu Tang improves denervation-dependent muscle atrophy by increasing ANGPTL4, and increases NF-κB and MURF1 levels

Lan Zhou, Yufang Huang, Hui Xie, Xiaoyun Mei

Pages: 3674-3680 Published online on: 19 December 2017
Open Access

Luteolin inhibits pancreatitis‑induced acinar‑ductal metaplasia, proliferation and epithelial‑mesenchymal transition of acinar cells

Xince Huang, Pravin Avinash Bhugul, Gang Fan, Tingting Ye, Shihao Huang, Shengjie Dai, Bicheng Chen, Mengtao Zhou

Pages: 3681-3689 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Quantification of distinct let-7 microRNA family members by a modified stem-loop RT-qPCR

Yilin Wang, Jianwen Zhou, Yanlian Chen, Chunhua Wang, Enyin Wu, Liang Fu, Chen Xie

Pages: 3690-3696 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Identification of key genes associated with congenital heart defects in embryos of diabetic mice

Nan Lin, Yan Cai, Linlin Zhang, Yahang Chen

Pages: 3697-3707 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Downregulation of microRNA-9 increases matrix metalloproteinase-13 expression levels and facilitates osteoarthritis onset

Hongxin Zhang, Bo Song, Zhaoxun Pan

Pages: 3708-3714 Published online on: 22 December 2017
Open Access

The differential effect of basic fibroblast growth factor and stromal cell‑derived factor‑1 pretreatment on bone morrow mesenchymal stem cells osteogenic differentiation potency

Ruolin Wang, Wenhua Liu, Mi Du, Chengzhe Yang, Xuefen Li, Pishan Yang

Pages: 3715-3721 Published online on: 19 December 2017
Open Access

Liraglutide repairs the infarcted heart: The role of the SIRT1/Parkin/mitophagy pathway

Huiying Qiao, Haiyan Ren, He Du, Minfang Zhang, Xiaofang Xiong, Rong Lv

Pages: 3722-3734 Published online on: 02 January 2018
Open Access

Synergistic effect of nutlin-3 combined with aspirin in hepatocellular carcinoma HepG2 cells through activation of Bcl-2/Bax signaling pathway

Runchen Miao, Xinsen Xu, Zhixin Wang, Sushun Liu, Kai Qu, Wei Chen, Chang Liu

Pages: 3735-3743 Published online on: 22 December 2017
Open Access

The association between the expression of PAR2 and TMEM16A and neuropathic pain

Meng Zhang, Cun‑Xiang Gao, Yan‑Ping Wang, Ke‑Tao Ma, Li Li, Jiang‑Wen Yin, Zhi‑Gang Dai, Sheng Wang, Jun‑Qiang Si

Pages: 3744-3750 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Salidroside inhibits steroid-induced avascular necrosis of the femoral head via the PI3K/Akt signaling pathway: In vitro and in vivo studies

Xing‑He Xue, Zhen‑Hua Feng, Zhen‑Xing Li, Xiao‑Yun Pan

Pages: 3751-3757 Published online on: 27 December 2017

Effects of Cynanchum wilfordii on osteoporosis with inhibition of bone resorption and induction of bone formation

Haesu Lee, Mi Hye Kim, You Yeon Choi, Jongki Hong, Woong Mo Yang

Pages: 3758-3762 Published online on: 19 December 2017

Au-poly(lactic-co-glycolic) acid complex nanoparticles as ultrasound contrast agents: Preparation, characterization and in vitro study

Xiao‑Yu Li, Li Xu, Hong‑Li Li, Jing Du, Xue‑Song Liu, Feng‑Hua Li

Pages: 3763-3768 Published online on: 27 December 2017

Mesenchymal stem cells reverse high‑fat diet‑induced non‑alcoholic fatty liver disease through suppression of CD4+ T lymphocytes in mice

Huafeng Wang, Huan Zhang, Biao Huang, Guolin Miao, Xiaoyan Yan, Gang Gao, Yongping Luo, Huize Chen, Wei Chen, Luhong Yang

Pages: 3769-3774 Published online on: 20 December 2017

Identification of crucial genes associated with Parkinson's disease using microarray data

Yongqi Sun, Linlin Ye, Yonghui Zheng, Zichao Yang

Pages: 3775-3782 Published online on: 18 December 2017

YAP knockdown inhibits proliferation and induces apoptosis of human prostate cancer DU145 cells

Xin Jin, Wenchao Zhao, Peng Zhou, Tianli Niu

Pages: 3783-3788 Published online on: 27 December 2017

Astilbin emulsion improves guinea pig lesions in a psoriasis-like model by suppressing IL-6 and IL-22 via p38 MAPK

Jinghong Yu, Zhicai Xiao, Ruizhi Zhao, Chuanjian Lu, Yuemei Zhang

Pages: 3789-3796 Published online on: 22 December 2017

Hypoxia-induced Rab11-family interacting protein 4 expression promotes migration and invasion of colon cancer and correlates with poor prognosis

Jian‑Zhang Wang, Shou‑Xing Yang, Fangpeng Ye, Xuan‑Ping Xia, Xiao‑Xiao Shao, Sheng‑Long Xia, Bo Zheng, Chang‑Long Xu

Pages: 3797-3806 Published online on: 15 December 2017

Upregulation of BAG3 with apoptotic and autophagic activities in maggot extract‑promoted rat skin wound healing

Jian‑Li Dong, Hai‑Cao Dong, Liang Yang, Zhe‑Wen Qiu, Jia Liu, Hong Li, Li‑Xia Zhong, Xue Song, Peng Zhang, Pei‑Nan Li, Lian‑Jie Zheng

Pages: 3807-3812 Published online on: 20 December 2017

Influence of static magnetic fields on human myoblast/mesenchymal stem cell co‑cultures

Cornelia Emika Mueller, Richard Birk, Benedikt Kramer, Angela Wenzel, J. Ulrich Sommer, Karl Hörmann, Jens Stern‑Straeter, Christian Weilbach

Pages: 3813-3820 Published online on: 20 December 2017

Effects of GGCX overexpression on anterior cruciate ligament transection-induced osteoarthritis in rabbits

Xiaoling Fu, Ruiyun Qiu, Chunfang Tang, Xiaomei Wang, Xigao Cheng, Ming Yin

Pages: 3821-3828 Published online on: 18 December 2017

Strontium ranelate reduces the progression of titanium particle-induced osteolysis by increasing the ratio of osteoprotegerin to receptor activator of nuclear factor-κB ligand in vivo

Tianxiang Geng, Shouxuan Sun, Xi Chen, Bolun Wang, Haohui Guo, Shuai Zhang, Qunhua Jin

Pages: 3829-3836 Published online on: 18 December 2017

The role of ursodeoxycholic acid on cholestatic hepatic fibrosis in infant rats

Ning Tang, Yaping Zhang, Qinghong Liang, Zeyu Liu, Yingping Shi

Pages: 3837-3844 Published online on: 15 December 2017

Endotoxin tolerance induced by lipopolysaccharide preconditioning protects against surgery‑induced cognitive impairment in aging mice

Zhijie Zhang, Muhuo Ji, Yanlin Liao, Jianjun Yang, Jun Gao

Pages: 3845-3852 Published online on: 02 January 2018

MicroRNA expression profiles in benign prostatic hyperplasia

Nan Zhang, Zhongyi Li, Fuding Bai, Na Ji, Yichun Zheng, Yi Li, Jimin Chen, Xiawa Mao

Pages: 3853-3858 Published online on: 19 December 2017

Competing endogenous RNA network analysis of CD274, IL‑10 and FOXP3 co‑expression in laryngeal squamous cell carcinoma

Juan Sun, Meng Lian, Hongzhi Ma, Ru Wang, Zhihong Ma, Haizhou Wang, Jie Zhai, Lingzhao Meng, Ling Feng, Yunfei Bai, Xiaobo Cui, Jugao Fang

Pages: 3859-3869 Published online on: 19 December 2017

Structural elucidation of galactomannan from seeds of Crotalaria mucronata Desv. by atomic force microscopy

Yong‑Li Yang, Shou‑Jun Guo, Zheng‑Xia Zhang, Yong Zhang, Ang Liu, Li‑Ling Xie, Yu‑Zhong Zheng

Pages: 3870-3876 Published online on: 14 December 2017

Puerarin protects endothelial progenitor cells from damage of angiotensin II via activation of ERK1/2‑Nrf2 signaling pathway

Chen Fu, Baoxin Chen, Xianglan Jin, Xuemei Liu, Fengli Wang, Rongjuan Guo, Zhigang Chen, Hong Zheng, Le Wang, Yunling Zhang

Pages: 3877-3883 Published online on: 19 December 2017

DL‑3‑n‑butylphthalide reduces microglial activation in lipopolysaccharide‑induced Parkinson's disease model mice

Yuhua Chen, Mujun Jiang, Li Li, Ming Ye, Meiling Yu, Lina Zhang, Bobo Ge, Wenfang Xu, Daoxiang Wei

Pages: 3884-3890 Published online on: 20 December 2017

Possible role of miR-204 in optic nerve injury through the regulation of GAP-43

Nanye Wang, Wenyan Yang, Tingting Xiao, Zhenzhong Miao, Wenbin Luo, Zhipeng You, Guodong Li

Pages: 3891-3897 Published online on: 22 December 2017

MiR-31a-5p protects myocardial cells against apoptosis by targeting Tp53

Meng‑Jie Yan, Zhi‑Sen Tian, Zhi‑Hui Zhao, Ping Yang

Pages: 3898-3904 Published online on: 27 December 2017

Perioperative oral supplementation with fish oil promotes liver regeneration following partial hepatectomy in mice via AMPK activation

Hui Yao, Xiao Fu, Xuejian Zi, Wenjun Jia, Yudong Qiu

Pages: 3905-3911 Published online on: 27 December 2017

Optimization and enrichment of induced cardiomyocytes derived from mouse fibroblasts by reprogramming with cardiac transcription factors

Jiaxin Tian, Rong Wang, Qian Hou, Meirong Li, Li Chen, Xiangdong Deng, Ziying Zhu, Yali Zhao, Wenjun He, Xiaobing Fu

Pages: 3912-3920 Published online on: 15 December 2017

The association between an endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism and coronary heart disease in young people and the underlying mechanism

Xiao‑Jie Chen, Chun‑Guang Qiu, Xiang‑Dong Kong, Shu‑Min Ren, Jian‑Zeng Dong, He‑Ping Gu, Ying‑Wei Chen, Hai‑Long Tao, Jha Sarbesh

Pages: 3928-3934 Published online on: 19 December 2017

Suppression of human breast cancer cells by tectorigenin through downregulation of matrix metalloproteinases and MAPK signaling in vitro

Linwen Zeng, Shaofeng Yuan, Jianliang Shen, Ming Wu, Liangming Pan, Xiangdong Kong

Pages: 3935-3943 Published online on: 19 December 2017

Protection against monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension and caveolin-1 downregulation by fluvastatin in rats

Shaoping Zhu, Junyu Wang, Xianguo Wang, Jinping Zhao

Pages: 3944-3950 Published online on: 22 December 2017

Bioinformatics analysis of the CDK2 functions in neuroblastoma

Lijuan Bo, Bo Wei, Zhanfeng Wang, Daliang Kong, Zheng Gao, Zhuang Miao

Pages: 3951-3959 Published online on: 29 December 2017

BAMBI promotes macrophage proliferation and differentiation in gliomas

Dan Wang, Xiaolai Chen, Ran Zhang

Pages: 3960-3966 Published online on: 20 December 2017

MiR-19a mediates gluconeogenesis by targeting PTEN in hepatocytes

Lin Dou, Shuyue Wang, Xiuqing Huang, Xuelin Sun, Yang Zhang, Tao Shen, Jun Guo, Yong Man, Weiqing Tang, Jian Li

Pages: 3967-3971 Published online on: 19 December 2017

MicroRNA-124a inhibits cell proliferation and migration in liver cancer by regulating interleukin-11

Liedao Yu, Shuo Wang, Xiangjin Lin, Yang Lu, Pengcheng Gu

Pages: 3972-3978 Published online on: 27 December 2017

MicroRNA-454 inhibits non‑small cell lung cancer cells growth and metastasis via targeting signal transducer and activator of transcription-3

Shuliang Liu, Xingping Ge, Lingfei Su, Aifeng Zhang, Xuri Mou

Pages: 3979-3986 Published online on: 27 December 2017

Carvacrol ameliorates inflammatory response in interleukin 1β-stimulated human chondrocytes

Yu Xiao, Bing Li, Jun Liu, Xinlong Ma

Pages: 3987-3992 Published online on: 19 December 2017

Leucine-rich glioma inactivated 3: Integrative analyses reveal its potential prognostic role in cancer

Nyoun Soo Kwon, Kwang Jin Baek, Dong‑Seok Kim, Hye‑Young Yun

Pages: 3993-4002 Published online on: 14 December 2017

MicroRNA-28 promotes cell proliferation and invasion in gastric cancer via the PTEN/PI3K/AKT signalling pathway

Lihua Li, Xiongjie Zhu, Tao Shou, Libo Yang, Xiaozhen Cheng, Jinting Wang, Lian Deng, Yanfang Zheng

Pages: 4003-4010 Published online on: 18 December 2017

Resveratrol alleviates lysophosphatidylcholine-induced damage and inflammation in vascular endothelial cells

Jinsong Chen, Xiaocheng Cao, Yonghong Cui, Gaofeng Zeng, Jiaxian Chen, Guogang Zhang

Pages: 4011-4018 Published online on: 18 December 2017

microRNA‑3941 targets IGF2 to control LPS‑induced acute pneumonia in A549 cells

Shinuan Fei, Lichun Cao, Liangzhi Pan

Pages: 4019-4026 Published online on: 29 December 2017

miR-373 suppresses gastric cancer metastasis by downregulating vimentin

Yinghong Shi, Hui Shi, Bin Zhang, Yongmin Yan, Xinye Han, Wenqian Jiang, Hui Qian, Wenrong Xu

Pages: 4027-4034 Published online on: 18 December 2017

Hydroxytyrosol inhibits the inflammatory response of osteoarthritis chondrocytes via SIRT6-mediated autophagy

Li‑Qiang Zhi, Shu‑Xin Yao, Hong‑Liang Liu, Meng Li, Ning Duan, Jian‑Bing Ma

Pages: 4035-4042 Published online on: 27 December 2017

Differential effects of Wnt5a on the proliferation, differentiation and inflammatory response of keratinocytes

Wenming Wang, Xiaoling Yu, Chao Wu, Hongzhong Jin

Pages: 4043-4048 Published online on: 27 December 2017

Knockdown of elF3a inhibits TGF‑β1‑induced extracellular matrix protein expression in keloid fibroblasts

Tianyu Li, Junxiang Zhao

Pages: 4057-4061 Published online on: 29 December 2017

Metformin inhibits HaCaT cell viability via the miR-21/PTEN/Akt signaling pathway

Yue Deng, Weiyuan Ma

Pages: 4062-4066 Published online on: 27 December 2017

The effects of oxyresveratrol abrogates inflammation and oxidative stress in rat model of spinal cord injury

Hongmei Du, Lili Ma, Guangdong Chen, Shan Li

Pages: 4067-4073 Published online on: 18 December 2017

Copper chloride dose-dependently alters spatial learning and memory, and glutamate levels, in the hippocampus of rats

Guishan Zhang, Qi Li, Wenhua Gao, Shaowen Liu, Renhua Wu, Zhiwei Shen, Wenhua Liu, Yaowen Chen

Pages: 4074-4082 Published online on: 14 December 2017

MicroRNA-103 suppresses glioma cell proliferation and invasion by targeting the brain-derived neurotrophic factor

Ling Wang, Ying Liu, Jianwei Song

Pages: 4083-4089 Published online on: 15 December 2017

MicroRNA-381 inhibits cell proliferation and invasion in endometrial carcinoma by targeting the IGF-1R

Chunhua Tu, Fen Wang, Junhui Wan

Pages: 4090-4098 Published online on: 18 December 2017

Effects of icariside II ameliorates diabetic cardiomyopathy in streptozotocin-induced diabetic rats by activating Akt/NOS/NF-κB signaling

Lu Yang, Chaosheng Peng, Jing Xia, Wenluo Zhang, Li Tian, Yuhong Tian, Xiaobin Yang, Yuean Cao

Pages: 4099-4105 Published online on: 22 December 2017

Therapeutic inhibition of galectin‑3 improves cardiomyocyte apoptosis and survival during heart failure

Xia Li, Xuan Tang, Jinping Lu, Sheng Yuan

Pages: 4106-4112 Published online on: 20 December 2017

Vildagliptin prevents cognitive deficits and neuronal apoptosis in a rat model of Alzheimer's disease

Qing‑Hua Ma, Liu‑Fang Jiang, Jian‑Liang Mao, Wen‑Xin Xu, Min Huang

Pages: 4113-4119 Published online on: 18 December 2017

Leucine and glycine dipeptides of porcine placenta ameliorate physical fatigue through enhancing dopaminergic systems

Na‑Ra Han, Hee‑Yun Kim, Na‑Rae Kim, Won‑Kyung Lee, Hyein Jeong, Hyung‑Min Kim, Hyun‑Ja Jeong

Pages: 4120-4130 Published online on: 20 December 2017

Decreased soluble RAGE in neutrophilic asthma is correlated with disease severity and RAGE G82S variants

Yanhua Lyu, Haijin Zhao, Yanmei Ye, Laiyu Liu, Shunfang Zhu, Yang Xia, Fei Zou, Shaoxi Cai

Pages: 4131-4137 Published online on: 18 December 2017

LncRNA MEG3 ameliorates respiratory syncytial virus infection by suppressing TLR4 signaling

Xu‑Wei Tao, Ling‑Kong Zeng, Hui‑Zhen Wang, Han‑Chu Liu

Pages: 4138-4144 Published online on: 18 December 2017

Aberrant methylation of HTATIP2 and UCHL1 as a predictive biomarker for cholangiocarcinoma

Chaiyachet Nanok, Patcharee Jearanaikoon, Siriporn Proungvitaya, Temduang Limpaiboon

Pages: 4145-4153 Published online on: 19 December 2017
Open Access

[Corrigendum] Insights into the pathogenesis of Mycoplasma pneumoniae (Review)

Jun He, Mihua Liu, Zhufeng Ye, Tianping Tan, Xinghui Liu, Xiaoxing You, Yanhua Zeng, Yimou Wu

Pages: 4155-4155 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Role of miR-34c in the cognitive function of epileptic rats induced by pentylenetetrazol

Yiqing Huang, Xixia Liu, Yuhan Liao, Yayun Liao, Donghua Zou, Xing Wei, Qi Huang, Yuan Wu

Pages: 4173-4180 Published online on: 17 January 2018
Open Access

Overexpressing microRNA-150 attenuates hypoxia-induced human cardiomyocyte cell apoptosis by targeting glucose-regulated protein-94

Jian‑Lin Ma, Wen‑Ling Guo, Xue‑Mei Chen

Pages: 4181-4186 Published online on: 05 January 2018
Open Access

GOLPH2, a gene downstream of ras signaling, promotes the progression of pancreatic ductal adenocarcinoma

Juan Duan, Xiaoguang Li, Shan Huang, Yanhua Zeng, Yan He, Hekun Liu, Dexin Lin, Dongdong Lu, Min Zheng

Pages: 4187-4194 Published online on: 15 January 2018
Open Access

Prevalence of the CYP2C19*2 (681 G>A), *3 (636 G>A) and *17 (‑806 C>T) alleles among an Iranian population of different ethnicities

Mahshid Dehbozorgi, Behnam Kamalidehghan, Iman Hosseini, Zahra Dehghanfard, Mohammad Hossein Sangtarash, Maryam Firoozi, Fatemeh Ahmadipour, Goh Yong Meng, Massoud Houshmand

Pages: 4195-4202 Published online on: 05 January 2018
Open Access

Tunicamycin inhibits colon carcinoma growth and aggressiveness via modulation of the ERK-JNK-mediated AKT/mTOR signaling pathway

Shuping You, Weihong Li, Yun Guan

Pages: 4203-4212 Published online on: 17 January 2018
Open Access

Crucial role of OX40/OX40L signaling in a murine model of asthma

Wei Lei, Daxiong Zeng, Gaoqin Liu, Yehan Zhu, Jiajia Wang, Hongya Wu, Junhong Jiang, Jianan Huang

Pages: 4213-4220 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Association between ACE2/ACE balance and pneumocyte apoptosis in a porcine model of acute pulmonary thromboembolism with cardiac arrest

Hong‑Li Xiao, Lian‑Xing Zhao, Jun Yang, Nan Tong, Le An, Qi‑Tong Liu, Miao‑Rong Xie, Chun‑Sheng Li

Pages: 4221-4228 Published online on: 12 January 2018
Open Access

MicroRNA-188-3p is involved in sevoflurane anesthesia-induced neuroapoptosis by targeting MDM2

Lei Wang, Mengliang Zheng, Shuishui Wu, Zhiqiang Niu

Pages: 4229-4236 Published online on: 16 January 2018
Open Access

Role of miR-21 in the growth and metastasis of human salivary adenoid cystic carcinoma

Fei Yan, Chao Wang, Ting Li, Wenyan Cai, Jinhu Sun

Pages: 4237-4244 Published online on: 05 January 2018
Open Access

ATX‑LPA axis facilitates estrogen‑induced endometrial cancer cell proliferation via MAPK/ERK signaling pathway

Guo Zhang, Yuan Cheng, Qi Zhang, Xiaoping Li, Jingwei Zhou, Jianliu Wang, Lihui Wei

Pages: 4245-4252 Published online on: 08 January 2018
Open Access

Integrative gene ontology and network analysis of coronary artery disease associated genes suggests potential role of ErbB pathway gene EGFR

Madankumar Ghatge, Jiny Nair, Ankit Sharma, Rajani Kanth Vangala

Pages: 4253-4264 Published online on: 08 January 2018
Open Access

Identification of a novel compound heterozygous mutation of the CYP21A2 gene causing 21‑hydroxylase deficiency in a Chinese pedigree

Jia Liu, Xiujuan Zhang, Haiqing Zhang, Li Fang, Jin Xu, Qingbo Guan, Chao Xu

Pages: 4265-4272 Published online on: 08 January 2018
Open Access

Effect of a synthetic inhibitor of urokinase plasminogen activator on the migration and invasion of human cervical cancer cells in vitro

Xuechun Wang, Zhongqing Jiang, Jian An, Xiaodan Mao, Fen Lin, Pengming Sun

Pages: 4273-4280 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Feature genes in metastatic breast cancer identified by MetaDE and SVM classifier methods

Youlin Tuo, Ning An, Ming Zhang

Pages: 4281-4290 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Combined analysis of gene expression and genome binding profiles identified potential therapeutic targets of ciclopirox in Ewing sarcoma

Baisheng Yuan, Wei Ji, Haipeng Xia, Jianmin Li

Pages: 4291-4298 Published online on: 10 January 2018
Open Access

Therapeutic effects of β-elemene via attenuation of the Wnt/β-catenin signaling pathway in cervical cancer cells

Lufang Wang, Yanyan Zhao, Qiong Wu, Yifu Guan, Xin Wu

Pages: 4299-4306 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Low-dose dexamethasone affects osteoblast viability by inducing autophagy via intracellular ROS

Shaokun Zhang, Yongyi Liu, Qingwei Liang

Pages: 4307-4316 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Antitumor effects of Tubeimoside-1 in NCI-H1299 cells are mediated by microRNA-126-5p-induced inactivation of VEGF-A/VEGFR-2/ERK signaling pathway

Hanbing Shi, Hongxia Bi, Xingyuan Sun, Haiying Dong, Yunfei Jiang, Haijun Mu, Guohua Liu, Weili Kong, Ruizhi Gao, Jiang Su

Pages: 4327-4336 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Microarray analysis reveals Tmub1 as a cell cycle-associated protein in rat hepatocytes

Hangwei Fu, Jianhua Xu, Jian Chen, Guangyao Li, Xiaobiao Zhao, Ping Chen

Pages: 4337-4344 Published online on: 17 January 2018
Open Access

Histone deacetylase inhibitor trichostatin A and autophagy inhibitor chloroquine synergistically exert anti-tumor activity in H-ras transformed breast epithelial cells

Liang Gao, Xin Sun, Qi Zhang, Xiaochen Chen, Tongwei Zhao, Liqing Lu, Jianbin Zhang, Yupeng Hong

Pages: 4345-4350 Published online on: 17 January 2018
Open Access

Bioinformatics analysis to screen key genes implicated in the differentiation of induced pluripotent stem cells to hepatocytes

Rui Lin, Yufeng Wang, Kun Ji, Zhongyan Liu, Shuai Xiao, Dehua Zhou, Quanning Chen, Baomin Shi

Pages: 4351-4359 Published online on: 05 January 2018
Open Access

Chitosan conduit combined with hyaluronic acid prevent sciatic nerve scar in a rat model of peripheral nerve crush injury

Runxin Li, Huawei Liu, Haitao Huang, Wenting Bi, Rongzeng Yan, Xinying Tan, Weisheng Wen, Chao Wang, Wenling Song, Yanhua Zhang, Feng Zhang, Min Hu

Pages: 4360-4368 Published online on: 08 January 2018
Open Access

Therapeutic efficacy of cyclosporin A against spinal cord injury in rats with hyperglycemia

Zhi‑Rong Chen, Yi Ma, Hao‑Hui Guo, Zhi‑Dong Lu, Qun‑Hua Jin

Pages: 4369-4375 Published online on: 11 January 2018
Open Access

Chrysophanol inhibits proliferation and induces apoptosis through NF-κB/cyclin D1 and NF-κB/Bcl-2 signaling cascade in breast cancer cell lines

Li Ren, Zhouping Li, Chunmei Dai, Danyu Zhao, Yanjie Wang, Chunyu Ma, Chun Liu

Pages: 4376-4382 Published online on: 17 January 2018
Open Access

Forkhead box protein C1 promotes cell proliferation and invasion in human cervical cancer

Lu Wang, Lulu Chai, Qingchun Ji, Rongjie Cheng, Jiao Wang, Shiyu Han

Pages: 4392-4398 Published online on: 11 January 2018
Open Access

Vanillin improves scopolamine‑induced memory impairment through restoration of ID1 expression in the mouse hippocampus

Jae‑Chul Lee, In Hye Kim, Jeong Hwi Cho, Tae‑Kyeong Lee, Joon Ha Park, Ji Hyeon Ahn, Bich Na Shin, Bing Chun Yan, Jong‑Dai Kim, Yong Hwan Jeon, Young Joo Lee, Moo‑Ho Won, Il Jun Kang

Pages: 4399-4405 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Pterostilbene inhibits reactive oxygen species production and apoptosis in primary spinal cord neurons by activating autophagy via the mechanistic target of rapamycin signaling pathway

Jing‑Lan He, Xiao‑Hui Dong, Zong‑Hu Li, Xiao‑Ying Wang, Zhi‑An Fu, Na Shen

Pages: 4406-4414 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Degree of endplate chondrocyte degeneration in different tension regions during mechanical stimulation

Yongming Xu, Shujuan Xu, Zhi Gao, Liang Xiao, Fei Xiao, Hongguang Xu, Xiaoling Zhang

Pages: 4415-4421 Published online on: 16 January 2018
Open Access

A systematic review and meta-analysis of bidirectional effect of arsenic on ERK signaling pathway

Dongjie Li, Yutao Wei, Shangzhi Xu, Qiang Niu, Mei Zhang, Shugang Li, Mingxia Jing

Pages: 4422-4432 Published online on: 05 January 2018
Open Access

A novel variant of osteogenesis imperfecta type IV and low serum phosphorus level caused by a Val94Asp mutation in COL1A1

Qi Yang, Hong Xu, Jinsi Luo, Qinle Zhang, Bobo Xie, Sheng Yi, Xiuliang Rong, Jin Wang, Zailong Qin, Tingting Jiang, Li Lin, Yangjin Zuo, Xin Fan

Pages: 4433-4439 Published online on: 16 January 2018
Open Access

Investigation into the underlying molecular mechanisms of hypertensive nephrosclerosis using bioinformatics analyses

Tianlong Liu, Minna Liu, Peijin Shang, Xin Jin, Wenxing Liu, Yikai Zhang, Xinfang Li, Yi Ding, Yuwen Li, Aidong Wen

Pages: 4440-4448 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Effect of bone marrow mesenchymal stem cells on the polarization of macrophages

Yuan Hua Zheng, Yi Yu Deng, Wen Lai, Shao Yi Zheng, Hui Ning Bian, Zu An Liu, Zhi Feng Huang, Chuan Wei Sun, Han Hua Li, Hong Min Luo, Liang Hua Ma, Han Xi Chen, Bing Xiong

Pages: 4449-4459 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Clinical evaluation of covered stents in the treatment of superficial femoral artery pseudoaneurysm in drug abusers

Jian Xu, Zhao Zheng, Yong Yang, Wei Zhang, Hongliang Zhao, Bei E, Minwen Zheng

Pages: 4460-4466 Published online on: 15 January 2018
Open Access

Identification of genes and pathways in the synovia of women with osteoarthritis by bioinformatics analysis

Bobin Mi, Guohui Liu, Wu Zhou, Huijuan Lv, Yi Liu, Jing Liu

Pages: 4467-4473 Published online on: 15 January 2018
Open Access

The human umbilical cord stem cells improve the viability of OA degenerated chondrocytes

Hao Wang, Xu Yan, Yuxin Jiang, Zheng Wang, Yufei Li, Qingdong Shao

Pages: 4474-4482 Published online on: 09 January 2018
Open Access

MicroRNA‑34a inhibits liver cancer cell growth by reprogramming glucose metabolism

Hai‑Feng Zhang, Yi‑Cheng Wang, Yi‑Di Han

Pages: 4483-4489 Published online on: 09 January 2018
Open Access

PGC-1α ameliorates kidney fibrosis in mice with diabetic kidney disease through an antioxidative mechanism

Liwen Zhang, Jian Liu, Fangfang Zhou, Weiming Wang, Nan Chen

Pages: 4490-4498 Published online on: 16 January 2018
Open Access

Liraglutide suppresses proliferation and induces adipogenic differentiation of 3T3-L1 cells via the Hippo-YAP signaling pathway

Yongmei Li, Jianying Du, Endong Zhu, Juanjuan Zhang, Jie Han, Wei Zhao, Bei Sun, Derun Tian

Pages: 4499-4507 Published online on: 16 January 2018
Open Access

Effects of intrathecal bupivacaine on the NR2B/CaMKIIα/CREB signaling pathway in the rat lumbar spinal cord

Liyan Zhao, Yonghai Zhang, Fan Yang, Di Zhu, Ningkang Li, Li Zhao, Na Li, Jianqiang Yu, Hanxiang Ma

Pages: 4508-4514 Published online on: 17 January 2018
Open Access

CLC-2 is a positive modulator of oligodendrocyte precursor cell differentiation and myelination

Xiaolin Hou, Rui Zhang, Junyan Wang, Yunhong Li, Fan Li, Yan Zhang, Xiaomin Zheng, Ying Shen, Yin Wang, Liang Zhou

Pages: 4515-4523 Published online on: 17 January 2018
Open Access

Liposome‑delivered baicalein induction of myeloid leukemia K562 cell death via reactive oxygen species generation

Scarlet Xiaoyan Wang, Xuesong Wen, Celia Bell, Sandra Appiah

Pages: 4524-4530 Published online on: 08 January 2018
Open Access

Ubenimex, an APN inhibitor, could serve as an anti‑tumor drug in RT112 and 5637 cells by operating in an Akt‑associated manner

Xiaoqing Wang, Yang Liu, Wei Liu, Yongfei Zhang, Feng Guo, Lijuan Zhang, Mingyu Cui, Shuai Liu, Rongde Wu

Pages: 4531-4539 Published online on: 09 January 2018
Open Access

The roles of TRIO and F-actin-binding protein in glioblastoma cells

Hyunji Lee, Minhee Kim, Jisoo Park, Quangdon Tran, Youngeun Hong, Hyeonjeong Cho, Sungjin Park, Suntaek Hong, Derek P. Brazil, Seon‑Hwan Kim, Jongsun Park

Pages: 4540-4546 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Adrenomedullin serves a role in the humoral pathway of delayed remote ischemic preconditioning via a hypoxia-inducible factor-1α-associated mechanism

Wenpei Dong, Ping Yu, Tielong Zhang, Chenzhuang Zhu, Jun Qi, Junhao Liang

Pages: 4547-4553 Published online on: 17 January 2018

MicroRNA-23a-5p regulates osteogenic differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells by targeting mitogen-activated protein kinase-13

Gang Ren, Jing Sun, Meng‑Meng Li, Yong‑Dong Zhang, Rong‑Hua Li, Yu‑Ming Li

Pages: 4554-4560 Published online on: 18 January 2018

Protective effects of osthole against inflammation induced by lipopolysaccharide in BV2 cells

Yuxin Bao, Xiaolin Meng, Fangning Liu, Fei Wang, Jinhui Yang, Haiyu Wang, Guanghong Xie

Pages: 4561-4566 Published online on: 17 January 2018

Cobalt-protoporphyrin enhances heme oxygenase 1 expression and attenuates liver ischemia/reperfusion injury by inhibiting apoptosis

Jing Li, Bin Wu, Dahong Teng, Xiaoye Sun, Junjie Li, Jiang Li, Guoliang Zhang, Jinzhen Cai

Pages: 4567-4572 Published online on: 05 January 2018

Propofol postconditioning protects H9c2 cells from hypoxia/reoxygenation injury by inducing autophagy via the SAPK/JNK pathway

Hao Li, Xuan Zhang, Jian Tan, Li Sun, Long‑He Xu, Yu‑Ge Jiang, Jing‑Sheng Lou, Xue‑Yin Shi, Wei‑Dong Mi

Pages: 4573-4580 Published online on: 11 January 2018

miR‑378a enhances the sensitivity of liver cancer to sorafenib by targeting VEGFR, PDGFRβ and c‑Raf

Hongxia Fu, Jicai Zhang, Tongshan Pan, Shuying Ai, Li Tang, Fengqin Wang

Pages: 4581-4588 Published online on: 08 January 2018

Aldosterone is involved in the pathogenesis of obesity-related glomerulopathy through activation of Wnt/β-catenin signaling in podocytes

Jia‑Jia Zhu, Yi‑Pu Chen, Min Yang, Bao‑Li Liu, Jing Dong, Hong‑Rui Dong, Hong‑Liang Rui, Hong Cheng

Pages: 4589-4598 Published online on: 05 January 2018

Vitexin induces G2/M‑phase arrest and apoptosis via Akt/mTOR signaling pathway in human glioblastoma cells

Guangning Zhang, Dongyuan Li, Hao Chen, Junchen Zhang, Xingyi Jin

Pages: 4599-4604 Published online on: 08 January 2018

Exosomes derived from oxidized LDL-stimulated macrophages attenuate the growth and tube formation of endothelial cells

Chaoyang Huang, Yuan Huang, Yijiang Zhou, Wencheng Nie, Xiangyuan Pu, Xiaolei Xu, Jianhua Zhu

Pages: 4605-4610 Published online on: 05 January 2018

Resveratrol ameliorates depressive disorder through the NETRIN1-mediated extracellular signal-regulated kinase/cAMP signal transduction pathway

Feifei Wang, Jinhui Wang, Jinghong An, Guoming Yuan, Xiaolei Hao, Yi Zhang

Pages: 4611-4618 Published online on: 05 January 2018

miR‑1273g‑3p promotes proliferation, migration and invasion of LoVo cells via cannabinoid receptor 1 through activation of ERBB4/PIK3R3/mTOR/S6K2 signaling pathway

Min Li, Xiaoping Qian, Mingzhen Zhu, Aiyi Li, Mingzhi Fang, Yong Zhu, Jingyu Zhang

Pages: 4619-4626 Published online on: 09 January 2018

Interleukin-17 induces angiogenesis in vitro via CXCL8 and CCL2 in retinal pigment epithelium

Ying Chen, Murui Zhong, Gangxiang Yuan, Hui Peng

Pages: 4627-4632 Published online on: 18 January 2018

SP1 reduces autophagic flux through activating p62 in gastric cancer cells

Xiao‑Wu Xu, Chen‑Wei Pan, Xiao‑Min Yang, Lei Zhou, Zhi‑Qiang Zheng, De‑Chun Li

Pages: 4633-4638 Published online on: 09 January 2018

Aberrant expression of IL-23/IL-23R in patients with breast cancer and its clinical significance

Shuhai Sheng, Jinji Zhang, Jianzhong Ai, Xueli Hao, Ruishen Luan

Pages: 4639-4644 Published online on: 12 January 2018

Inhibition of miR‑34a prevents endothelial cell apoptosis by directly targeting HDAC1 in the setting of atherosclerosis

Yangwei Li, Kang Zhang, Wei Mao

Pages: 4645-4650 Published online on: 09 January 2018

Clinical significance of Iroquois Homeobox Gene - IRX1 in human glioma

Pengxing Zhang, Nan Liu, Xiaoshan Xu, Zhen Wang, Yingduan Cheng, Weilin Jin, Xin Wang, Hongwei Yang, Hui Liu, Yongsheng Zhang, Yanyang Tu

Pages: 4651-4656 Published online on: 09 January 2018

Human cytomegalovirus UL141 protein interacts with CELF5 and affects viral DNA replication

Fei Zou, Zhi‑Tao Lu, Shuang Wang, Si Wu, Ying‑Ying Wu, Zheng‑Rong Sun

Pages: 4657-4664 Published online on: 10 January 2018

p21 protects cardiomyocytes against ischemia-reperfusion injury by inhibiting oxidative stress

Hong Li, Tong Zou, Shuai Meng, Yun‑Zhu Peng, Jie‑Fu Yang

Pages: 4665-4671 Published online on: 05 January 2018

Effects of hereditary moderate high fat diet on metabolic performance and physical endurance capacity in C57BL/6 offspring

Fang Liu, Guirong Zhang, Xue Sheng, Shang Liu, Meng Cui, Heyun Guo, Jianbin Xue, Lingyun Zhang

Pages: 4672-4680 Published online on: 16 January 2018

Let-7b regulates alpaca hair growth by downregulating ectodysplasin A

Ning Liu, Shu Niu, Xiao‑Rui Cao, Jia‑Qi Cheng, Shu‑Yuan Gao, Xiu‑Ju Yu, Hai‑Dong Wang, Chang‑Sheng Dong, Xiao‑Yan He

Pages: 4688-4694 Published online on: 17 January 2018

L‑mimosine induces caspase‑9‑mediated apoptosis in human osteosarcoma cells

Yiwen Xu, Lin Cai

Pages: 4695-4701 Published online on: 09 January 2018

Prostaglandin E2 receptor EP4 is involved in the cell growth and invasion of prostate cancer via the cAMP‑PKA/PI3K‑Akt signaling pathway

Song Xu, Wenquan Zhou, Jingping Ge, Zhengyu Zhang

Pages: 4702-4712 Published online on: 09 January 2018

Role of the PI3K‑AKT‑mTOR pathway in hepatitis B virus infection and replication

Kunlun Xiang, Bin Wang

Pages: 4713-4719 Published online on: 08 January 2018

Screening and clinical evaluation of dominant peptides of centromere protein F antigen for early diagnosis of hepatocellular carcinoma

Siwen Li, Xiaojin Li, Anjian Xu, Bei Zhang, Xiaomin He, Hongda Chen, Jian Huang

Pages: 4720-4728 Published online on: 04 January 2018

Knockdown of ubiquitin‑specific peptidase 39 inhibits the malignant progression of human renal cell carcinoma

Yuan Xu, Mei‑Rong Zhu, Jing‑Yong Zhang, Guo‑Min Si, Jia‑Ju Lv

Pages: 4729-4735 Published online on: 11 January 2018

Plasma levels of microRNA-21, -126 and -423-5p alter during clinical improvement and are associated with the prognosis of acute heart failure

Stéfanie Ingrid dos Reis Schneider, Daiane Silvello, Nidiane Carla Martinelli, Arthur Garbin, Andréia Biolo, Nadine Clausell, Michael Andrades, Kátia Gonçalves dos Santos, Luís Eduardo Rohde

Pages: 4736-4746 Published online on: 15 January 2018

Oxymatrine protects against the effects of cardiopulmonary resuscitation via modulation of the TGF-β1/Smad3 signaling pathway

Dawei Wang, Xiao Qian Lou, Xiao‑Ming Jiang, Chenxi Yang, Xiao‑Liang Liu, Nan Zhang

Pages: 4747-4752 Published online on: 04 January 2018

Tormentic acid inhibits IL-1β-induced chondrocyte apoptosis by activating the PI3K/Akt signaling pathway

Yang Yang, Yawei Wang, Meng Zhao, Haobo Jia, Bing Li, Dan Xing

Pages: 4753-4758 Published online on: 12 January 2018

MicroRNA-129-5p suppresses cell proliferation, migration and invasion via targeting ROCK1 in osteosarcoma

Chaofan Han, Wenbo Wang

Pages: 4777-4784 Published online on: 04 January 2018

miR-483-3p regulates acute myocardial infarction by transcriptionally repressing insulin growth factor 1 expression

Hao Sun, Jun Cai, Li Xu, Jiamei Liu, Mulei Chen, Meili Zheng, Lefeng Wang, Xinchun Yang

Pages: 4785-4790 Published online on: 18 January 2018

Anti‑inflammatory effects of gambogic acid in murine collagen‑induced arthritis through PI3K/Akt signaling pathway

Qing Lai Wang, Dong Zhen Yang, Cunxian Lv

Pages: 4791-4796 Published online on: 08 January 2018

miR‑98‑5p promotes osteoblast differentiation in MC3T3‑E1 cells by targeting CKIP‑1

Qiliang Liu, Yong Guo, Yang Wang, Xianqiong Zou, Zhixiong Yan

Pages: 4797-4802 Published online on: 09 January 2018

MicroRNA‑136 inhibits prostate cancer cell proliferation and invasion by directly targeting mitogen‑activated protein kinase kinase 4

Yudi Zhu, Siliang Shao, Huafeng Pan, Zhongliang Cheng, Xin Rui

Pages: 4803-4810 Published online on: 10 January 2018

Overexpression of septin-7 inhibits melatonin-induced cell apoptosis in human fetal osteoblastic cells via suppression of endoplasmic reticulum stress

Xiaotong Meng, Yue Zhu, Lin Tao, Sichao Zhao, Shui Qiu

Pages: 4817-4822 Published online on: 17 January 2018

MYBL2 protects against H9c2 injury induced by hypoxia via AKT and NF‑κB pathways

Mingfeng Shao, Zexiang Ren, Rongjun Zhang

Pages: 4832-4838 Published online on: 08 January 2018

Prognostic significance of hypoxia inducible factor-1α expression in patients with clear cell renal cell carcinoma

Shuiqing Wu, Fen Jiang, Hongtao Wu, Yinhuai Wang, Ran Xu, Jian Cao, Qiong Lu, Xuan Zhu, Zhaohui Zhong, Xiaokun Zhao

Pages: 4846-4852 Published online on: 09 January 2018

The effects of interleukin 2 and rAd-p53 as a treatment for glioblastoma

Hai‑Bo Qiao, Jia Li, Lian‑Jie Lv, Ben‑Jin Nie, Peng Lu, Feng Xue, Zhi‑Ming Zhang

Pages: 4853-4859 Published online on: 09 January 2018
Journal Cover

March 2018
Volume 17 Issue 3

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2016 Impact Factor: 1.692
Ranked #19/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image