Most Read

Discover the most frequently read articles from the past month

Ki67 is a promising molecular target in the diagnosis of cancer (Review)

Lian Tao Li, Guan Jiang, Qian Chen, Jun Nian Zheng

Pages: 1566-1572 Published online on: 10 November 2014
Open Access

Identification of genes and pathways associated with MDR in MCF-7/MDR breast cancer cells by RNA-seq analysis

Minlan Yang, Hairi Li, Yanru Li, Yang Ruan, Chengshi Quan

Pages: 6211-6226 Published online on: 07 March 2018

Chamomile: A herbal medicine of the past with a bright future (Review)

Janmejai K. Srivastava, Eswar Shankar, Sanjay Gupta

Pages: 895-901 Published online on: 27 September 2010
Open Access

Identification of potential genes and miRNAs associated with sepsis based on microarray analysis

Yin Li, Fengxia Zhang, Yan Cong, Yun Zhao

Pages: 6227-6234 Published online on: 01 March 2018

Pathogenesis of endometriosis: The role of initial infection and subsequent sterile inflammation (Review)

Hiroshi Kobayashi, Yumi Higashiura, Hiroshi Shigetomi, Hirotaka Kajihara

Pages: 9-15 Published online on: 24 October 2013
Open Access

Role of neuroinflammation in neurodegenerative diseases (Review)

Wei‑Wei Chen, Xia Zhang, Wen‑Juan Huang

Pages: 3391-3396 Published online on: 29 February 2016
Open Access

Ouabain suppresses the growth and migration abilities of glioma U‑87MG cells through inhibiting the Akt/mTOR signaling pathway and downregulating the expression of HIF‑1α

Xiao‑Sa Yang, Zhong‑Wei Xu, Tai‑Long Yi, Rui‑Cheng Xu, Jie Li, Wen‑Bin Zhang, Sai Zhang, Hong‑Tao Sun, Ze‑Qi Yu, Hao‑Xiang Xu, Yue Tu, Shi‑Xiang Cheng

Pages: 5595-5600 Published online on: 12 February 2018
Open Access

Effects and mechanism of amyloid β1-42 on mitochondria in astrocytes

Yunyi Yao, Jin‑Zhong Huang, Yingqi Chen, He‑Juan Hu, Xiying Tang, Xianhong Li

Pages: 6997-7004 Published online on: 16 March 2018
Open Access

The cyclic AMP signaling pathway: Exploring targets for successful drug discovery (Review)

Kuo Yan, Li‑Na Gao, Yuan‑Lu Cui, Yi Zhang, Xin Zhou

Pages: 3715-3723 Published online on: 18 March 2016
Open Access

Novel MSH2 splice-site mutation in a young patient with Lynch syndrome

Raffaella Liccardo, Marina De Rosa, Paola Izzo, Francesca Duraturo

Pages: 6942-6946 Published online on: 15 March 2018

Neurogenesis-based epigenetic therapeutics for Alzheimer's disease (Review)

Xueyuan Li, Xinjie Bao, Renzhi Wang

Pages: 1043-1053 Published online on: 10 June 2016
Open Access

miR-25 enhances cell migration and invasion in non-small-cell lung cancer cells via ERK signaling pathway by inhibiting KLF4

Xiaoli Ding, Tianyu Zhong, Lixia Jiang, Junyun Huang, Yu Xia, Rong Hu

Pages: 7005-7016 Published online on: 16 March 2018
Open Access

Identification of differentially expressed genes and biological pathways in bladder cancer

Fucai Tang, Zhaohui He, Hanqi Lei, Yuehan Chen, Zechao Lu, Guohua Zeng, Hangtao Wang

Pages: 6425-6434 Published online on: 09 March 2018

Effect of metformin on the proliferation, migration, and MMP-2 and -9 expression of human umbilical vein endothelial cells

Nilufar Esfahanian, Yadollah Shakiba, Behroz Nikbin, Hamid Soraya, Nasrin Maleki-Dizaji, Mahmood Ghazi-Khansari, Alireza Garjani

Pages: 1068-1074 Published online on: 12 January 2012
Open Access

Upregulation of miR-614 promotes proliferation and inhibits apoptosis in ovarian cancer by suppressing PPP2R2A expression

Jing Zhang, Dongdong Gao, Hui Zhang

Pages: 6285-6292 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Therapeutic effects of β-elemene via attenuation of the Wnt/β-catenin signaling pathway in cervical cancer cells

Lufang Wang, Yanyan Zhao, Qiong Wu, Yifu Guan, Xin Wu

Pages: 4299-4306 Published online on: 18 January 2018
Open Access

Therapeutic effects of liver soothing pingchuan formula decoction on experimental asthma in BALB/c mice via regulation of nerve growth factor-tyrosine kinase A pathway

Xin‑Guang Zhang, Zheng Xue, Yi‑Tao Zhao, Li Bai, Fei Liu, Li‑Qing Li, Jie Wu, Jing‑Dong Zhou, Jian‑Er Yu

Pages: 6977-6984 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Microarray expression profile analysis of circular RNAs in pancreatic cancer

Shixiang Guo, Xuejun Xu, Yongsheng Ouyang, Yunchao Wang, Jiali Yang, Liangyu Yin, Jiayun Ge, Huaizhi Wang

Published online on: March 29, 2018
Journal Cover

May 2018
Volume 17 Issue 5

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2016 Impact Factor: 1.692
Ranked #19/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image